Pages

Religijski simboli u animiranim filmovima
Religijski simboli u animiranim filmovima
Katarina Smeh
Religijski se simboli pojavljuju u mnoštvu animiranih filmova, a značajno je spomenuti one koji se pojavljuju u Disneyevoj produkciji i japanskoj animaciji. Disney je bitno spomenuti zbog same prepoznatljivosti filmova koje su producirali, a japansku animaciju zbog količine religijskih simbola koje sadrže. Navedeni filmovi (Black Cauldron, Snowhite, Emperor’s New Groove, Bleach, Naruto Shippuden i drugi) su dobar prikaz uporabe religijskih simbola u animiranim filmovima. Kada se te...
Religioznost i religijska praksa kod mladih u Republici Hrvatskoj.
Religioznost i religijska praksa kod mladih u Republici Hrvatskoj.
Katarina Vuger
U ovom će se radu prikazati što religija predstavlja odnosno što bi trebala predstavljati u životu mladih u Republici Hrvatskoj. Najprije će se općenito objasniti pojmovi religija i religioznost, a zatim će se govoriti o religiji i religijskoj praksi mladih u Republici Hrvatskoj. Napuštaju li mladi tradiciju i vrijednosti? Pomaže li religioznost njihovom mentalnom zdravlju i razvoju te u stvaranju vlastite osobnosti?
Sakrament ženidbe u objavi i naučavanju Pape Ivana Pavla II
Sakrament ženidbe u objavi i naučavanju Pape Ivana Pavla II
Ivana Pijanović
U ovome radu prikazan je sakrament ženidbe u spisima Ivana Pavla II.. Da bi razumjeli Papin nauk, prvo moramo razjasniti što je brak, te njegovu ulogu kao sakramenta. Nauk Pape se bazira na teologiji tijela koja je okosnica za razumijevanje sakramenta ženidbe. Papa se poziva i oslanja na Sv. Pismo i sam „početak“. Prvotno objašnjava sakrament ženidbe na temelju samog čina stvaranja, na temelju jahvističkog i svećeničkog izvještaja o stvaranju. Osim Knjige Postanka, Papa se...
Sloboda, kapitalizam i država u djelima Ludwiga Von Misesa i Miltona Friedmana
Sloboda, kapitalizam i država u djelima Ludwiga Von Misesa i Miltona Friedmana
Krešimir Vešnik
Milton Friedman i Ludwig von Mises jedni su od najznačajnijih ekonomista 20. stoljeća. Njihova su promišljanja, dakle, važna kako bismo dobili odgovore na današnje ekonomske probleme. Oslanjaju se na klasični liberalizam te, stoga, u središte svojeg razmišljanja stavljaju značaj slobode. Za njih je ekonomska sloboda temelj svih ostalih sloboda. Nju povezuju s privatnim vlasništvom koje ima svoj značaj i u kapitalizmu. Naime, privatno vlasništvo je osnova kapitalizma. Friedman i...
Snaga oprosta
Snaga oprosta
Petra Tičić
Oprosti bratu svome pa će i tebi biti oprošteno, glavna je misao vodilja ovog rada. Oprostom drugoj osobi oslobađamo sebe i dopuštamo Božjoj milosti da djeluje u nama. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu riječ je o definiranju što je oprost, kako oprostiti sebi, drugima i Bogu, dok se u drugom dijelu nalaze životni primjeri ljudi koji su uz pomoć milosti Božje uspjeli skupiti hrabrosti oprostiti svojim neprijateljima. Cilj ovog rada bio je istaknuti koliko je oprost...
Socijalna filozofija Jean-Jacquesa Rousseaua
Socijalna filozofija Jean-Jacquesa Rousseaua
Ivan Bajan
Osnovna nakana ovog rada je ukazati na bitne elemente Rousseauove socijalne filozofije, koja osim političkih principa u sebi nerazdvojno uključuje antropološke, psihološke, pedagoške, sociološke te kulturološke aspekte. Previše je ograničeno govoriti o Rousseauovoj političkoj misli, a da se ne ukaže na njegov doprinos cjelokupnoj Zapadnoj kulturi. Rousseau je u okviru novovjekovnih rasprava specifičan zbog toga što je analizirajući načine na koji funkcionira građansko...
Suvremeni čovjek - kršćanin pred izazovom vjere
Suvremeni čovjek - kršćanin pred izazovom vjere
Dragana Petrušić
Ako govorimo o pojmu vjere u svakodnevnom govoru onda je svaki čovjek na neki način vjernik budući da je vjera svakodnevno prisutna u našem životu (vjerujemo svojim prijateljima, liječnicima, profesorima...). Vjera je i ključni kršćanski pojam, stoga ovaj diplomski rad govori o vjeri današnjega čovjeka (kršćanina). Vjera nam biva ponuđena kao besplatan spasenjski dar, no često vidimo kako su mnogi ravnodušni prema njoj. Sveto pismo ne govori o nevjeri u današnjem smislu, ali...
Tehnologija kao čovjekova nadogradnja ili kraj
Tehnologija kao čovjekova nadogradnja ili kraj
Monika Kovačić
U radu je predstavljena sveprisutna problematika čovjekovog odnosa s tehnologijom. Pod utjecajem različitih oblika napretka tehnologije, pametnih telefona i društvenih mreža, čovjeku je dana neviđena sposobnost crpljenja informacija, stvaranja i slanja ogromnih količina podataka diljem svijeta. Nadalje, razvoj tehnologije omogućio je masovnu proizvodnju antimikrobnih lijekova. Imajući na umu sve dobrobiti tehnologije, čovjek je svejedno započeo globalni proces u kojemu...
Teizam pred izazovom naturalizma Daniela C. Dennetta
Teizam pred izazovom naturalizma Daniela C. Dennetta
Valnea Lovrenčić
U suvremenoj filozofskoj i prirodoznanstvenoj debati, uvelike je zastupljeno pitanje naturalizma. Konkretnije, pitanje redukcionističkog materijalizma u kontekstu racionalnog vjerovanja u Božju opstojnost, problema uma i tijela, a ponajviše svijesti, te samim time budućnosti filozofije kao takve. Naturalizam kao takav postoji u dvije varijante- ontološki ili metafizički i epistemološki ili metodološki. Biti će riječi o oboje no fokus je na ontološkom, odnosno njegovoj strožoj...
Teologija oslobođenja u Latinskoj Americi
Teologija oslobođenja u Latinskoj Americi
Maja Furjan
Rad ne sadrži sažetak.
Teorija igre prema Johanu Huizingi
Teorija igre prema Johanu Huizingi
Marija Cvetnić
Igra je sastavni dio ljudske prirode i jedna od temeljnih čovjekovih vlastitosti. Ona je čovjekova aktivnost usmjerena razonodi, rekreaciji, opuštanju i zabavi. Odgojno je sredstvo, ali i sredstvo obrazovanja i razvijanja stvaralačkih sposobnosti. Bezinteresna je stvarnost jer po sebi nije usmjerena nikakvom profitu. Iako je igra djelatnost vezana uz zabavu, smijeh i razonodu, ipak biva podvrgnuta određenom sustavu pravila koja pak uvjetuju poraz ili pobjedu, odnosno dobitak...
Toma Akvinski o problemu zla u kontekstu stvaranja
Toma Akvinski o problemu zla u kontekstu stvaranja
Maja Herman Duvel
U ovom radu problematika zla se proučava unutar konteksta stvaranja s ciljem razumijevanja ne samo ontoloških, već i povijesno-egzistencijalnih momenata Tomina razumijevanja Božjega odnosa prema zlu. Kako bi se izbjegla puka obrada problema zla u sebi i po sebi, ovaj rad predstavlja nastojanje da se kroz sintetičku i sadržajnu sustavnu analizu ključnih Akvinčevih djela dokuči širi i realni okvir njegova razumijevanja zla koji smo nazvali stvarateljsko-providnosnom strukturom....

Pages