Pages

Razlozi za tvrdnju o nespojivosti znanstvenog promišljanja i kršćanskih vjerovanja
Razlozi za tvrdnju o nespojivosti znanstvenog promišljanja i kršćanskih vjerovanja
Ines Vranić
NOMA – nepreklapajuća područja (engleski: non-overlapping magisteria) – je učeni pogled izvorno razrađen od strane američkog paleontologa, evolucijskog biologa, i povjesničara znanosti Stephena Jay Goulda (1941.-2002.) koji kaže da znanost i vjera predstavljaju dva različita područja ljudskog umovanja/poimanja koja se ne preklapaju. Gould smatra da se znanost odnosi na činjenice, a vjera na vrijednosti. Zbog toga se može ustvrditi da NOMA danas uživa status demarkacijske crte...
Razvoj ličnosti prema teoriji C. G. Junga
Razvoj ličnosti prema teoriji C. G. Junga
Nikolina Ćurdo
Cilj ovog rada je prikazati proces razvoja ličnosti prema teoriji Carla Gustava Junga. Teorijsku osnovu rada čine dostupna prevedena djela Carla Gustava Junga kao i ostali radovi usko povezani s glavnom tematikom. Rad je koncipiran u tri osnovna dijela. U prvom dijelu sam opisala povijest kliničke psihologije te nekadašnji pogled na duševne bolesti općenito, povezala ga s razvojem psihoanalize i njezinim osnivačem Freudom koji je bio „učitelj“ i bliski suradnik samog Junga. Za...
Religija i poslovna etika
Religija i poslovna etika
Josip Šekelja
U ovom radu ću prikazati teoriju religije i poslovne etike, počevši od vrste religija. Definirat ću i sažet osnovna religijska obilježja židovstva, kršćanstva i islama. Također ću prikazati etičke sustave unutar religija. Zatim ću obraditi etiku kao filozofsku disciplinu s njenim podjelama iz čega će slijediti osnove poslovne etike. Za dobre temelje poslovne etike potreban je ispravan moral i ispravne vrijednosti koje možemo steći kroz religiju i upravo zato prikazujem...
Religijski apekti doniranja organa
Religijski apekti doniranja organa
Katarina Barušić
U radu nastojimo saznati koja su moralna, etička i religijska pitanja vezana uz doniranje i transplantaciju organa. Kakva je zakonska regulacija u Hrvatskoj, kakav je proces transplantacije organa sa živog ili mrtvog donora te kakve on dobrobiti ili probleme može donijeti. Da bi što bolje razumjeli proces transplantacije s kadavera važan je koncept moždane smrti te njegovo prihvaćanje u određenoj kulturi i religiji. Kod pristupanja ovakvim problemima i pitanjima važna je...
Religijski simboli u animiranim filmovima
Religijski simboli u animiranim filmovima
Katarina Smeh
Religijski se simboli pojavljuju u mnoštvu animiranih filmova, a značajno je spomenuti one koji se pojavljuju u Disneyevoj produkciji i japanskoj animaciji. Disney je bitno spomenuti zbog same prepoznatljivosti filmova koje su producirali, a japansku animaciju zbog količine religijskih simbola koje sadrže. Navedeni filmovi (Black Cauldron, Snowhite, Emperor’s New Groove, Bleach, Naruto Shippuden i drugi) su dobar prikaz uporabe religijskih simbola u animiranim filmovima. Kada se te...
Religiozni elementi u razvoju ljudske psihe
Religiozni elementi u razvoju ljudske psihe
Antonia Krišto
Religiozni elementi kao što su molitva, osobni doživljaj vjere, mistično religiozno iskustvo, religijski su fenomeni koji uvelike utječu na ljudsku psihu. Religioznost kao osobni emocionalni odnos s Bogom postala je predmet proučavanja mnogih psihologa i stručnjaka i zbog njihovog interesa postala začetak stvaranja psihologije religioznosti kao znanstvene discipline gdje se proučava učinak religioznosti na ljudsku psihu, razvoj ličnosti, vlastiti identitet, osobni rast i razvoj....
Religioznost i religijska praksa kod mladih u Republici Hrvatskoj.
Religioznost i religijska praksa kod mladih u Republici Hrvatskoj.
Katarina Vuger
U ovom će se radu prikazati što religija predstavlja odnosno što bi trebala predstavljati u životu mladih u Republici Hrvatskoj. Najprije će se općenito objasniti pojmovi religija i religioznost, a zatim će se govoriti o religiji i religijskoj praksi mladih u Republici Hrvatskoj. Napuštaju li mladi tradiciju i vrijednosti? Pomaže li religioznost njihovom mentalnom zdravlju i razvoju te u stvaranju vlastite osobnosti?
Sakrament ženidbe u objavi i naučavanju Pape Ivana Pavla II
Sakrament ženidbe u objavi i naučavanju Pape Ivana Pavla II
Ivana Pijanović
U ovome radu prikazan je sakrament ženidbe u spisima Ivana Pavla II.. Da bi razumjeli Papin nauk, prvo moramo razjasniti što je brak, te njegovu ulogu kao sakramenta. Nauk Pape se bazira na teologiji tijela koja je okosnica za razumijevanje sakramenta ženidbe. Papa se poziva i oslanja na Sv. Pismo i sam „početak“. Prvotno objašnjava sakrament ženidbe na temelju samog čina stvaranja, na temelju jahvističkog i svećeničkog izvještaja o stvaranju. Osim Knjige Postanka, Papa se...
Sloboda, kapitalizam i država u djelima Ludwiga Von Misesa i Miltona Friedmana
Sloboda, kapitalizam i država u djelima Ludwiga Von Misesa i Miltona Friedmana
Krešimir Vešnik
Milton Friedman i Ludwig von Mises jedni su od najznačajnijih ekonomista 20. stoljeća. Njihova su promišljanja, dakle, važna kako bismo dobili odgovore na današnje ekonomske probleme. Oslanjaju se na klasični liberalizam te, stoga, u središte svojeg razmišljanja stavljaju značaj slobode. Za njih je ekonomska sloboda temelj svih ostalih sloboda. Nju povezuju s privatnim vlasništvom koje ima svoj značaj i u kapitalizmu. Naime, privatno vlasništvo je osnova kapitalizma. Friedman i...
Snaga oprosta
Snaga oprosta
Petra Tičić
Oprosti bratu svome pa će i tebi biti oprošteno, glavna je misao vodilja ovog rada. Oprostom drugoj osobi oslobađamo sebe i dopuštamo Božjoj milosti da djeluje u nama. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu riječ je o definiranju što je oprost, kako oprostiti sebi, drugima i Bogu, dok se u drugom dijelu nalaze životni primjeri ljudi koji su uz pomoć milosti Božje uspjeli skupiti hrabrosti oprostiti svojim neprijateljima. Cilj ovog rada bio je istaknuti koliko je oprost...
Socijalna filozofija Jean-Jacquesa Rousseaua
Socijalna filozofija Jean-Jacquesa Rousseaua
Ivan Bajan
Osnovna nakana ovog rada je ukazati na bitne elemente Rousseauove socijalne filozofije, koja osim političkih principa u sebi nerazdvojno uključuje antropološke, psihološke, pedagoške, sociološke te kulturološke aspekte. Previše je ograničeno govoriti o Rousseauovoj političkoj misli, a da se ne ukaže na njegov doprinos cjelokupnoj Zapadnoj kulturi. Rousseau je u okviru novovjekovnih rasprava specifičan zbog toga što je analizirajući načine na koji funkcionira građansko...
Suvremeni čovjek - kršćanin pred izazovom vjere
Suvremeni čovjek - kršćanin pred izazovom vjere
Dragana Petrušić
Ako govorimo o pojmu vjere u svakodnevnom govoru onda je svaki čovjek na neki način vjernik budući da je vjera svakodnevno prisutna u našem životu (vjerujemo svojim prijateljima, liječnicima, profesorima...). Vjera je i ključni kršćanski pojam, stoga ovaj diplomski rad govori o vjeri današnjega čovjeka (kršćanina). Vjera nam biva ponuđena kao besplatan spasenjski dar, no često vidimo kako su mnogi ravnodušni prema njoj. Sveto pismo ne govori o nevjeri u današnjem smislu, ali...

Pages