Pages

Svjedočanstvo i nauk Svetog Leopolda Mandića
Svjedočanstvo i nauk Svetog Leopolda Mandića
Tena Grbavac
Sv. Leopold Mandić je rođen 12.5.1866. u Herceg Novom, a umro je 30.7.1942. u Padovi, u Italiji. Odmalena je bio poseban. Nije težio za materijalnim stvarima, te je davao sve drugima. Rado je dijelio s drugima. Sa 16.godina je otišao u samostan. Oblači habit. U kapucinskom samostanu je puno učio i strogo postio. Zalagao se za jedinstvo kršćana, za pomirenje pravoslavaca i katolika. Pisao je pisma vjernicima, većinu pisma je pisao ženama. Nije dobro znao talijanski. Svojim...
Tehnika, memorija i subjekt povijesne promjene
Tehnika, memorija i subjekt povijesne promjene
Ivan David Dogan
U ovome radu poduzima se prikaz i suočavanje filozofskih razmatranja tehnike i znanja kao trans-epohalnih kategorija koje u svom odnosu kroz povijest uspostavljaju ono što znači biti čovjek. Cilj istraživanja koje slijedi sastoji se u prepoznavanju bitnih promjena od ranog mišljenja pojmova τέχνη (technê) i ἐπιστήμη (epistêmê), do suvremenih razmatranja onoga što se do danas izmijenilo kao moderna tehnika i moderna znanost – tehno-znanost. U prvom poglavlju, u...
Tehnologija kao čovjekova nadogradnja ili kraj
Tehnologija kao čovjekova nadogradnja ili kraj
Monika Kovačić
U radu je predstavljena sveprisutna problematika čovjekovog odnosa s tehnologijom. Pod utjecajem različitih oblika napretka tehnologije, pametnih telefona i društvenih mreža, čovjeku je dana neviđena sposobnost crpljenja informacija, stvaranja i slanja ogromnih količina podataka diljem svijeta. Nadalje, razvoj tehnologije omogućio je masovnu proizvodnju antimikrobnih lijekova. Imajući na umu sve dobrobiti tehnologije, čovjek je svejedno započeo globalni proces u kojemu...
Teizam pred izazovom naturalizma Daniela C. Dennetta
Teizam pred izazovom naturalizma Daniela C. Dennetta
Valnea Lovrenčić
U suvremenoj filozofskoj i prirodoznanstvenoj debati, uvelike je zastupljeno pitanje naturalizma. Konkretnije, pitanje redukcionističkog materijalizma u kontekstu racionalnog vjerovanja u Božju opstojnost, problema uma i tijela, a ponajviše svijesti, te samim time budućnosti filozofije kao takve. Naturalizam kao takav postoji u dvije varijante- ontološki ili metafizički i epistemološki ili metodološki. Biti će riječi o oboje no fokus je na ontološkom, odnosno njegovoj strožoj...
Teologija oslobođenja u Latinskoj Americi
Teologija oslobođenja u Latinskoj Americi
Maja Furjan
Rad ne sadrži sažetak.
Teorija igre prema Johanu Huizingi
Teorija igre prema Johanu Huizingi
Marija Cvetnić
Igra je sastavni dio ljudske prirode i jedna od temeljnih čovjekovih vlastitosti. Ona je čovjekova aktivnost usmjerena razonodi, rekreaciji, opuštanju i zabavi. Odgojno je sredstvo, ali i sredstvo obrazovanja i razvijanja stvaralačkih sposobnosti. Bezinteresna je stvarnost jer po sebi nije usmjerena nikakvom profitu. Iako je igra djelatnost vezana uz zabavu, smijeh i razonodu, ipak biva podvrgnuta određenom sustavu pravila koja pak uvjetuju poraz ili pobjedu, odnosno dobitak...
Toma Akvinski o problemu zla u kontekstu stvaranja
Toma Akvinski o problemu zla u kontekstu stvaranja
Maja Herman Duvel
U ovom radu problematika zla se proučava unutar konteksta stvaranja s ciljem razumijevanja ne samo ontoloških, već i povijesno-egzistencijalnih momenata Tomina razumijevanja Božjega odnosa prema zlu. Kako bi se izbjegla puka obrada problema zla u sebi i po sebi, ovaj rad predstavlja nastojanje da se kroz sintetičku i sadržajnu sustavnu analizu ključnih Akvinčevih djela dokuči širi i realni okvir njegova razumijevanja zla koji smo nazvali stvarateljsko-providnosnom strukturom....
Toma Akvinski o svrhovitosti
Toma Akvinski o svrhovitosti
Ivan Cikoja
Pitanje o svrsi vlastitoga života i postoji li svrha uopće čovjek si postavlja od pamtivijeka. Možemo reći da je pitanje o svrsi jedno od egzistencijalno najvažnijih pitanja s kojima se čovjek suočava. Na tom tragu autora ovog rada na pitanje o svrsi i svrhovitosti svega što jest nalazi u nauku Tome Akvinskog, jednog od velikana filozofske misli. No, da bi izložili Akvinčevo poimanje svrhovitosti bilo je nužno iznijeti nekoliko preliminarnih napomena o teleologiji i njezinim...
Tradicija braka u religijama
Tradicija braka u religijama
Ivana Rizman
Naslov rada je Tradicija braka u religijama, ali ovaj rad se ne bazira samo na različitim pogledima na brak, njegov većinski dio govori o povijesti braka, a kasnije se okreće ukratko i o rastavi istog u religijama. Preko prvih nama znanih zajednica, grupnih brakova i većinske poligamije, do antike i prvih pravno uređenih zajednica, kroz srednji vijek u Europi i pokušaja nametanja monogamije od strane svećenstva, do današnjice u kojoj brak postaje neka vrsta mode u koju mladi često...
Transfenomenološki pristup filozofiji osobe u misli Karola Woytłe
Transfenomenološki pristup filozofiji osobe u misli Karola Woytłe
Hrvoje Vargić
U radu se istražuje transfenomenološki pristup filozofiji osobe na temelju rada Karola Wojtyłe. Istražuje se Wojtyłina biografska pozadina te odnos tomizma i fenomenologije u njegovoj filozofiji. Nakon toga se ispituje transfenomenološka metoda kako ju je razvio Wojtyła. Započinje se predstavljanjem iskustva i subjektivnosti kao polazišta za filozofiranje te fenomenološke metode kao adekvatne za opis iskustvenih datosti kako nam se pokazuju u svijesti. Ova metoda nas dovodi do...
U Ivanovu Evanđelju Duh Sveti
U Ivanovu Evanđelju Duh Sveti
Branko Pokrajčić
Rad ne sadrži sažetak.
Uloga empatije u Kantovoj etičkoj misli
Uloga empatije u Kantovoj etičkoj misli
Andreja Coban
U ovome radu naglasak je na ulozi empatije u Kantovoj etičkoj misli. Da bismo shvatili ulogu empatije potrebno je prikazati Kantov antropološki nauk i njegovu moralnu filozofiju u kojoj možemo implicitno iščitati Kantov stav prema emocijama, s obzirom da njegov opus ne sadrži eksplicitnu i jedinstvenu teoriju o emocijama. Emocije su od velike važnosti, jer su one sastavni dio čovjekove kompleksne naravi. Kantov je antropološki nauk pragmatičan i fokusiran na ono što čovjek čini...

Pages