Pages

Usporedba koncepta osobe u suvremenim teorijama skrbi sa klasičnim antropološkim postavkama
Usporedba koncepta osobe u suvremenim teorijama skrbi sa klasičnim antropološkim postavkama
Damjan Abou Aldan
Poimanje čovjeka kao osobe utječe na neposredno djelovanje, što se posebno ističe u skrbi tijekom bolesti i ljudske patnje. Iako je medicina stara koliko i čovječanstvo, a njezin znanstveni razvoj počinje u doba Hipokrata, tijekom posljednja dva stoljeća kao znanost razvija se unutar biomedicinske paradigme koja je obilježena strogim pozitivizmom. Nerijetko se tako čovjeka promatra „strojno“, a mehanicistički i birokratski pristup liječenju umanjuje dostojanstvo osobe....
Utjecaj Fjodora Mihajloviča Dostojevskog na filozofsku misao Alberta Camusa
Utjecaj Fjodora Mihajloviča Dostojevskog na filozofsku misao Alberta Camusa
Ana Janković
Albert Camus, francuski književnik i filozof 20. stoljeća, u svom romanu Pad progovara o onome što su njegovi prethodnici ‒ ruski književnik 19. stoljeća Fjodor Mihajlovič Dostojevski te njemački filozof 19. stoljeća Friedrich W. Nietzsche ‒ već ranije zapisali. „Velika trojka“ bili su pobunjenici svoga vremena koji su uvidjeli apsurd društva i svoju nemogućnost nošenja sa slobodom. Odbacili su slobodu kao osudu kako ju naziva Jean-Paul Sartre. Odbijali su preuzimati...
Utjecaj Nietzscheove filozofije na misao C. G. Junga
Utjecaj Nietzscheove filozofije na misao C. G. Junga
Dajana Kukolj
Ovaj rad analizira odnos filozofije Friedricha Nietzschea i misli C. G. Junga. Rad je podijeljen na tri dijela. Prvi dio obuhvaća temeljne ideje Nietzscheove filozofije, a one su: kritika društva i nadmoći racionalističke paradigme, isticanje samoostvarenja i aktivnog pristupa životu, patnja kao mogućnost rasta osobnosti, razlikovanje između dionizijskog i apolonskog kao principa bivanja, psihologijski uvidi o nagonima i volji, kritika religije kao takve i pojedinih religijskih...
Važnost duhovnosti u oporavku Anonimnih Alkoholičara
Važnost duhovnosti u oporavku Anonimnih Alkoholičara
Ivana Kovačić
Ovaj rad preispituje kakvu točno ulogu ima duhovnost i um u oporavku od alkoholizma unutar Anonimnih alkoholičara. Započinjem istraživajući što je to uopće alkoholizam, iz čega je proizašao u našem društvu te kakvu ulogu je alkohol imao na samom početku kada smo ga mi kao ljudi tek počeli koristiti. Kako je iz napitka kojega su povezivali s Bogovima došli do pretjerane konzumacije te supstance. Kako alkohol utječe na naše tijelo, um i duh i što od toga je najbitnije kada je...
Vjera i osobe s teškoćama u razvoju
Vjera i osobe s teškoćama u razvoju
Marina Benčić
Kroz komunikaciju u društvu često možemo susresti osobe s teškoćama u razvoju. One bi trebale zauzimati posebno mjesto unutar bilo koje zajednice kako bi im se prvenstveno priznalo dostojanstvo njihove osobe i zatim uključilo u aktivnosti zajednice. Kada se govori o uključivanju takvih osoba u zajednicu želim naglasiti važnost vjerske zajednice, odnosno Crkve, jer će se ovaj rad baviti odnosom kršćanskog aspekta života i osoba s teškoćama u razvoju. Zbog toga smatram da je...
Zašto ljudi vjeruju? Povjesno psihološki pristup
Zašto ljudi vjeruju? Povjesno psihološki pristup
Lana Vukašinović
Čovjek je oduvijek religiozno biće, i prema tome čini se kako je religijsko vjerovanje prilično prirodno. Vjerovanje u Boga ili bogove dolazi iz istih mentalnih procesa iz kojih nam dolaze i sva druga, svakidašnja uvjerenja. Koncept Boga ili bogova često se jako dobro uklapa u to kako čovjekov um pokušava objasniti stvarnost. No ipak nisu sve religije i njihovi bogovi jednaki. Razna istraživanja pokazuju kako način na koji djeluju vjernici monoteističkih religija, puno bolje...
Čovjek i njegov identitet - Psihološko i religijsko promišljanje
Čovjek i njegov identitet - Psihološko i religijsko promišljanje
Matija Škrapec
Cilj ovog rada je u prvom dijelu kroz teoriju objektnih odnosa, objašnjenja iz ego psihologije, self i analitičke psihologije i psihijatrije prikazanih kroz Kajinove radnje u Bibliji pokazati umne procese koji su prisutni u svima nama, utjeću na vlastiti odabir identiteta i onemogućavaju da mi ljudi dostignemo umnu cjelovitost i cjelovito sebstvo. Drugi dio rada baviti će se teorijama i mehanizmima iz istih područja psihologije i psihijatrije koje opisuju razvoj cjelovitog selfa...
Čovjek kao biće duše i tijela
Čovjek kao biće duše i tijela
Iva Juričev-Mikulin
U ovom se radu nastoji što detaljnije objasniti čovjeka kroz njegove vlastitosti (razum, društvenost, emocije, osobnost, apstrakciju, religioznost, kulturu) koje ga određuju i karakteriziraju. Čovjek je punina života, jedinstveno biće koje je vrhunac stvaranja, predmet istraživanja raznih znanosti (sociologije, filozofije, medicine, povijesti, psihologije, antropologije, biologije i drugih). Najvažnija karakteristika i čovjekova posebnost prvenstveno je njegova duhovno-tjelesna...
Čovjek kao projekt posotjanja
Čovjek kao projekt posotjanja
Ivana Crnac
Čovjek kao projekt postojanja predstavlja jedno od najvažnijih i najkompleksnijih pitanja koja su zaokupljala umove filozofa, teologa i mislilaca kroz stoljeća. Naša sposobnost da razmišljamo, osjećamo i djelujemo daje smisao svijetu oko nas te nas postavlja kao jedinstvena bića koja su isprepletena sa širokim spektrom egzistencijalnih i filozofskih pitanja. U ovom diplomskom radu istraživala sam temeljne pojmove filozofije o čovjeku i filozofskoj antropologiji, religiji i...
Čovjek u misli Sv. Augustina
Čovjek u misli Sv. Augustina
Kata Jozović
U ovom se radu Augustinova antropologija nastojala prikazati kao teološki određena, a unutar konteksta povijesnog razvoja filozofske antropologije, počevši od stare Grčke pa sve do filozofije 21. stoljeća. S ciljem prikaza temeljnih filozofskih pojmova kojima Augustin opisuje složenost ljudske egzistencije, a to su Bog, duša, spoznaja, slobodna volja, vremenitost i razumijevanje zla, otvara se put razumijevanju određenja čovjeka u Augustinovoj misli. Okosnica rada pregled je...
Čovjek u misli kineske filozofije
Čovjek u misli kineske filozofije
Valentina Hržan
Rad prikazuje neke od temeljnih ideja povezanih sa starijom kineskom filozofijom. Cilj rada je vidjeti što bi bio čovjek, promatran iz filozofske perspektive, za mislioce stare Kine. U traženju odgovora, slijede se djela nekih kineskih mislilaca i studije koje su pisane o njima. U prvom dijelu prikazuju se filozofski pravci koji su bili zastupljeni u Kini, dok drugi, opsežniji dio, prolazi kroz ideje koje su se razvile, a povezane su s čovjekom. Taj drugi dio podijeljen je na dva veća...

Pages