Pages

Franklova logoterapija i Ivančićeva hagioterapija - neke sličnosti i razlike
Franklova logoterapija i Ivančićeva hagioterapija - neke sličnosti i razlike
Marina Ćavar
Pomalo revolucionarna otkrića unutar logoterapije, odnosno psihijatrije, te hagioterapije, kao antropološkog pravca duhovne dimenzije čovjeka, te hodanje „po rubu“ i granicama čovjekove psihe i duha, dovode nas do pitanja, koje su sličnosti i razlike u liječenju čovjekove duše i duha. Može li se jedno s drugim poistovjetiti? Gdje su granice? Koje dobro donose čovjeku i njegovoj izranjenosti? Koja su polazišta obaju znanstvenih grana?
Gadamerova filozofska hermeneutika i zapadno društvo
Gadamerova filozofska hermeneutika i zapadno društvo
Tina Rašić
Ovaj rad analizira filozofsku hermeneutiku Hansa-Georga Gadamera u kontekstu Zapadnog europskog društva. Gadamerova filozofska hermeneutika neće iznjedriti neki novi sustav spoznaje, ali ima svoju ulogu u proširivanju spoznaje. U radu se ponajviše pokušava objasniti funkcija filozofske hermeneutike u odnosu na ono što danas zovemo duhovnim i prirodnim znanostima. Želi se ukazati na to kako je europska kultura zapravo znanstvena kultura. Rad se bavi Gadamerovim promišljanjima o...
Gilles Lipovetsky: Homo ecranis i svijet masovne potrošnje u postmodernističko doba
Gilles Lipovetsky: Homo ecranis i svijet masovne potrošnje u postmodernističko doba
Ana Puljić
U radu se razlažu problemi hiperpotrošačkog društva i konzumerizma kao društvenog fenomena. Imamo novi potrošački mentalitet koji je promijenio vrijednosti i ciljeve čovjeka. Ljudi pomalo gube sliku stvarnosti i ne vide da padaju u ruke marketinških manipulatora koji im kroz ekran nude sreću, uspješan život. Sve se više mediji okreću prema mlađoj populaciji jer se oni nalaze u razdoblju života kada još nemaju dovoljno razvijeno kritičko mišljenje i postaju laka meta. Kroz...
Gnostički temelji New age-a
Gnostički temelji New age-a
Srećko Djaković
U ovom radu nastojat će se pokazati neka zajednička načela i problemi kojima se bave gnosticizam i New age. Osim što je gnostički mentalitet prisutan u religioznosti mnogih pojedinaca, na osobit način prisutan je i u temeljima newageovskog pokreta. Neki zajednički svjetonazori o Bogu, čovjeku i svijetu upućuju na to da New age predstavlja povratak gnosticizmu jer mu je nauk gnostički. Sve gnostičke sljedbe smatraju da spasenje dolazi kroz spoznaju (gnozu). Stoga ni New age, koji...
Halucinogene droge između magije, religije i psihopatologije
Halucinogene droge između magije, religije i psihopatologije
Mateo Šime Troskot
Upotreba velikog broja biljnih vrsta se veže za period od samog postanka ljudske rase, pa sve do današnjih dana. Ljudi su jednostavno koristili prirodne resurse u razne svrhe koje su ukorijenjene u svakodnevnim aktivnostima i sferama ljudskog djelovanja. Neke od njih su djelovale ljekovito, druge su upotrebljavane kao hrana i prirodna sirovina za izradu mnogih materijala, dok su neke utjecale na stanje svijesti. Biljke koje uzrokuju promjenu stanja svijesti spadaju u halucinogene biljne...
Hannah Arendt o zlu
Hannah Arendt o zlu
Ivona Kezić
U ovom se radu tematizira i proučava problem zla kod H. Arendt i njegov odnos prema slobodi i odgovornosti. Uz njenu podjelu zla na radikalno i banalno zlo, nadodat će se i latentno zlo uz namjeru objašnjenja povezanosti tih triju vrsta zla te njihovog boljeg razumijevanja. Radikalno zlo kod H. Arendt vezano je za totalitaristički sustav i načine kojima manipulira pojedincem, čiji se osjećaj suvišnosti snažno odražava u njegovoj pripadnosti određenoj masi. Banalno zlo, s druge...
Hans Küng - međureligijski dijalog kao jezik "Svjetskog Ethosa"
Hans Küng - međureligijski dijalog kao jezik "Svjetskog Ethosa"
Marija Margetić
Pitanja „svjetskog ethosa“ i posebne uloge međureligijskog dijaloga u ostvarenju Küngove težnje složena su i gotovo nesaglediva u nekom praktičnom, odnosno provedbenom smislu. Kompleksnost ove problematike zadire u mnoga najdublja religijska pitanja, posebno u ona koje možemo nazvati intimnim prostorom svih religija svijeta. Iz tih je razloga projekt „svjetskog ethosa“ na jedan način kontroverzan i hrabar, a istovremeno tako očito usmjeren na dijalog kao formu, i u konačnici...
Heideggerova kritika Nietszchea
Heideggerova kritika Nietszchea
Martina Mladar
U svrhu zadaće destrukcije zapadne ontologije, njemački filozof Martin Heidegger vraća se na izvorno grčko razumijevanje bitka te promišlja sudbu bitka, odnosno, kako je pitanje o bitku kao bitku, a potom i pitanje o smislu bitka palo u zaborav. Heideggerovo mišljenje kreće se u razlikovanju biće s jedne strane i bitka s druge strane što nazivamo ontologijskom diferencijom. U okviru ovakvog mišljenja Heidegger razvija fundamentalnu ontologiju te daje određenje filozofije i...
Homoseksualnost kao ideologija
Homoseksualnost kao ideologija
Magdalena Pongrac
Homoseksualnost kao emocionalna i seksualna privlačnost prema osobama istog spola u našem društvu izaziva brojne reakcije. Dok jedni smatraju da je homoseksualno ponašanje nemoralno i „neprirodno“, drugi promiču životni stil koji uključuje taj fenomen, a koji je suvremeno društvo podijelio na one „za“ i one „protiv“. Između dviju podijeljenih strana često dolazi napetosti, netrpeljivosti, pa i nasilja, a govor koji o homoseksualnosti susrećemo u svakodnevnom životu...
Ideja tradicije u odabranim djelima Juliusa Evole
Ideja tradicije u odabranim djelima Juliusa Evole
Ivan Carević
Cilj rada je analiza razlike između tradicionalne i moderne civilizacije, kroz prikaz temeljnih ideja koje su uvjetovale njihov razvoj. Metoda koju primjenjujmo je ista ona koju je primjenjivao i sam Evola, a on ju naziva „tradicionalna metoda“. To je metoda koja nije određena samo predmetom svoga istraživanja, nego i stajalištem s kojeg mu se pristupa, a koje se može nazvati tradicionalnim. Namjera je prikazati kritiku moderne epohe iz perspektive Tradicije, a istodobno i dati...
Izabrana pitanja isusovačkih filozofa 20. stoljeća u časopisu Život - Obnovljeni Život
Izabrana pitanja isusovačkih filozofa 20. stoljeća u časopisu Život - Obnovljeni Život
Anamarija Rajter
Dvadeseto stoljeće smatra se razdobljem suvremene filozofije. To je razdoblje obilježeno brojnim filozofskim pravcima, od kojih su najvažniji i najznačajniji: marksizam, filozofija egzistencije, pozitivizam, analitička filozofija, pragmatizam, fenomenologija, hermeneutika, personalizam. Filozofi suvremene filozofije nisu zanemarili glavne filozofske discipline koje su se razvile mnogo ranije: ontologija, logika, antropologija, kozmologija, filozofija o Bogu. Ovim radom cilj mi je...
Izazovi bračne komunikacije
Izazovi bračne komunikacije
Jurica Sorić
Ovaj rad bavi se bračnom komunikacijom. O važnosti komunikacije supružnika govore istraživanja spomenuta u prvom poglavlju rada. Ona ističu vezu partnerske komunikacije s uspješnim ili narušenim bračnim životom. Nadalje, autor u radu analizira uzroke (ne)uspješne komunikacije. Polaznom točkom smatra obitelj koja kroz vrijeme odrastanja i odgajanja djeteta vrši najveći utjecaj na oblikovanje interakcije i emocionalne inteligencije. Osvrćući se na autore koji se bave...

Pages