Pages

Liberalno razumijevanje slobode
Liberalno razumijevanje slobode
Iva Lozić
U ovome radu na početku prezentirana je filozofska analiza čovjeka te sam čovjek kao psihološko i društveno biće. Detaljno je opisana ljudska narav kao osnovno počelo djelovanja ljudskog bića koje predstavlja onaj početni unutarnji ustroj. Kada je riječ o slobodi djelovanja ona ovisi o slobodi volje tj. o odsutnosti unutarnjih i vanjskih razloga zbog kojih bi osoba mogla biti spriječena u izvršavanju ili propuštanju akta za koji se odlučila. U daljnjem tekstu odgovoreno je na...
Logoterapijski pristup strahu
Logoterapijski pristup strahu
Marta Golubić
U ovome radu koji nosi naslov „Logoterapijski pristup strahu“ nastojat ću analizirati opća obilježja straha te njegov razvojni put. Također ću govoriti o važnosti psihologije, koja nam daje važna obilježja i smjernice straha. Psihologija nam daje prikaz pojedinih psiholoških pristupa poput biološkog, tjelesnog, kognitivnog, motivacijskog i bihevioralnog. Rad će se dotaknuti Freudove psihoanalize straha. Najveći naglasak stavljen je na Viktora E. Frankla i njegovu logoterapiju...
Machijavellijev i Hobbesov politički realizam u teoriji međunarodnih odnosa
Machijavellijev i Hobbesov politički realizam u teoriji međunarodnih odnosa
Kristina Štimac
Cilj diplomskog rada je istražiti i analizirati glavne odrednice političkog realizma Machiavellija i Hobbesa, te međunarodne odnose koji se vežu uz problem političkog realizma koji većina današnjih teoretičara i zastupnika ovog teorijskog pogleda, shvaćaju kao teoriju koja je zasnovana na pretpostavci da je svjetska politika zapravo nepromjenjiva borba među državama od kojih svaka gleda samo svoje interese. Za Hobbesa i Machiavellija može se reći da su oboje izražavali...
Mala filozofija
Mala filozofija
Ivana Mrazović
Današnji je odgojno-obrazovni sustav, sustav u kojem se ne promišlja. Do školovanja bez promišljanja došli smo aktivnim zanemarivanjem iskonskih vrijednosti i prestankom traženja odgovora na najvažnija pitanja. U središtu nije više čovjek kao čovjek, nego ono materijalno, prednost pred znanjem posjeduje informacija, a glavni motiv učenika nije znati, nego ostvariti što bolju ocjenu. Rješenje navedenog problema nalazi se u filozofiji. Filozofija kao put do obrazovanja u kojemu...
Manipulativna djelovanja novih religijskih pokreta i sekti
Manipulativna djelovanja novih religijskih pokreta i sekti
Mirjana Batović
Pojava religijskog pluralizma započeta šezdesetih godina prošlog stoljeća nije zaobišla ni hrvatsko društvo. Dolaskom demokracije dolazak velikog broja sekti i novih religijskih pokreta istočne i zapadne provenijencije nezaustavljivo raste. Uočeno je destruktivno i manipulativno djelovanje pojedinih sekti i pokreta koji suptilno, pod krinkom vjerskih, humanitarnih, mirotvornih i zdravstvenih programa ostvaruju veliku financijsku dobit i usporedno nanose štetu društvu, obiteljima i...
Međureligijski dijalog u Hrvatskoj od Drugog vatikanskog koncila do danas
Međureligijski dijalog u Hrvatskoj od Drugog vatikanskog koncila do danas
Jasminka Krapljanov
Nakon Drugog vatikanskog koncila i donošenja deklaracije Nostra aetate – deklaracije o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama, u Hrvatskoj dolazi do značajnijih pomaka na području međureligijskog dijaloga ali i na području dijaloga Katoličke crkve sa suvremenim svijetom. U prvom dijelu rada prikazano je teološko polazište za međureligijski dijalog i dijalog Crkve s društvom kako ga naučava Drugi vatikanski koncil i dokumenti učiteljstva Katoličke crkve. Poznajemo tri...
Milosrđe u Svetom Pismu
Milosrđe u Svetom Pismu
Petra Miketić
Svrha rada je promotriti kako se Božje milosrđe objavljuje u Starom i Novom zavjetu kroz pet odabranih svetopisamskih tekstova. Autorica najprije promatra njegov doslovni smisao, a zatim glavnu misao, odnosno poruku koju je pisac svetopisamskog teksta htio izreći. Da bi se upoznali s biblijskim pojmom milosrđa i njegovim sinonimima, rad se otvara s poglavljem o tekstu iz Knjige Izlaska (Izl 34,6-7), nastavlja sa Psalmom 51 i Knjigom o Joni te, naposljetku, završava prispodobama o...
Misaoni eksperiment u političkoj filozofiji: Hobbesovo prirodno stanje i Rawlsov izvorni položaj
Misaoni eksperiment u političkoj filozofiji: Hobbesovo prirodno stanje i Rawlsov izvorni položaj
Ivana Klarić
Cilj ovog rada je istražiti i komparirati početne pozicije i sadržaje društvenih ugovora dvojce velikana političke filozofije – Thomasa Hobbesa i Johna Rawlsa. Polazeći od sličnih uvjeta opisanih u svojim početnim pozicijama, prirodnog stanja (Hobbes) i izvornog položaja (Rawls), obojica nastoje doći do nečega što je zajednički interes svih ljudi. Oba autora polaze od individualističkih premisa i radikalne jednakosti sudionika prirodnog stanja/izvornog položaja, ali svojim...
Monoteističke religije o nasilju
Monoteističke religije o nasilju
Marta Tukerić
U posljednje vrijeme se sve više susrećemo s temom povezanosti nasilja i (monoteističkih) religija. Tijekom povijesti borilo se i ubijalo u Božje ime. Na Zapadu se ideja da je religija inherentno nasilna uzima zdravo za gotovo. Često se može čuti o okrutnosti i agresivnosti religije, a neki ljudi imaju i oštro gledište kao da je religija uzrok svih velikih ratova u povijesti. Postavlja se pitanje postoje li u monoteističkim religijama neki razlozi koji bi mogli objasniti postojanje...
Moonova crkva ujedinjenja
Moonova crkva ujedinjenja
Eleonora Štivin
Pokret zvan New Age, jedan je od glavnih obilježja postmoderne. Pokret je prožet orijentalnim duhom, misticizmom, ezoterijom i sličnim obilježjima. Jedan od kontroverznih novih religijskih pokreta je Moonova Crkva ujedinjenja, osnovana 1954. godine, koja danas djeluje pod nazivom Family Federation for World Peace and Unification. Djelovanje Crkve ujedinjenja je usko povezano sa svojom središnjom ličnošću, osobom Sun Myung Moona. Danas Moonova Crkva broji između jedan i dva milijuna...
Mutualizam kao najbolji oblik simbioze religije i znanosti
Mutualizam kao najbolji oblik simbioze religije i znanosti
Doria Plejić
U prvom dijelu rada iznesen je kratki prikaz povijesti interakcije religije i znanosti, nakon čega slijedi kritička usporedba nekih od najpoznatijih klasifikacija modela njihovog odnosa. Odnos religije i znanosti je kroz povijest definiran na razne načine, a svi se mogu sažeti u četiri glavna oblika: dijalog, sukob, neovisnost i integracija. Konkretnim se primjerima nastoji ukazati na nedostatke sukoba, neovisnosti i integracije te na mnogostruke koristi dijaloga kao najboljeg oblika...

Pages