Pages

Nadnaravna zbilja u istočnim i objavljenim religijama
Nadnaravna zbilja u istočnim i objavljenim religijama
Antonio Ivanović
U ovom radu želim prikazati presjek religijskih fenomena, mističnog iskustva, samo prosvjetljenja, iskustva svetoga, paranormalne pojave te općenito pojavu religioznosti u čovjeka od njegovih začetaka, pa sve do modernog doba. Na koji način se čovjek nekada i kako se danas suočava s religijskim, nadnaravnim, praznovjerjem te primjerima starije i modernije psihologije koja pokušava razjasniti kako čovjekov mozak reagira na nadnaravne događaje i da li se oni mogu u potpunosti na...
Nietzsche između ateizma i vapaja za Bogom
Nietzsche između ateizma i vapaja za Bogom
Sara Kristina Domonkoš
Filozofija Friedricha Wilhelma Nietzschea često je nailazila na kontroverze zbog njegova osebujnog karaktera, stila pisanja i hrabrosti da se suoči s jednom od najvećih religija svijeta – kršćanstvom. Ukoliko se ne uđe u dubinu njegove misli i opusa njegovih djela, postoji velika mogućnost da ga se krivo shvati kako to često bude slučaj. Napisao je Antikrista, radikalno djelo koje pokazuje koliko je prezirao religiju, a prethodno je čak objavio i smrt Boga, stoga nije za...
Novi ateizam i njegove znanstvene pretenzije
Novi ateizam i njegove znanstvene pretenzije
Marsela Mrnjavac
Suvremena znanost tvrdi da ako da sada se nije dokazalo postojanje Bog, tada on niti ne postoji. Međutim, je li na znanosti da se bavi pitanjem postojanja Boga? Rašireno je mišljenje, da je znanost ne spojiva s vjerovanjem, odnosno ako ste pravi znanstvenik, tada ne možete biti vjernik. Ili u slučaju pripadnika Novog ateizma, ne smijete biti vjernik. U ovom radu ćemo u kratkim crtama predstaviti najrazvikanije pripadnike Novog ateizma, ili kako su ih mediji popularno nazvali;...
O anđelima u filozofiji srednjeg vijeka i renesanse
O anđelima u filozofiji srednjeg vijeka i renesanse
Lucija Martinko-Hock
U ovom radu temeljni cilj je analiza izabranih djela srednjovjekovnih i renesansnih autora u želji da se odgovori na temeljna pitanja kojima se bavi angelologija. Analizirana su djela Majmonida (Moše ben Maimon) Vodič za one što dvoje, Pseudo-Dionizije Areopagita Nebeska i crkvena hijerarhija, Tome Akvinskog Suma teologije i Suma protiv pogana te djelo hrvatskoga renesansnoga pisca Juraja Dragišića De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus. Neprestano traganje za odgovorima...
Od egzistencijalizma do neomarksizma. Kratki pregled Sartreove filozofije
Od egzistencijalizma do neomarksizma. Kratki pregled Sartreove filozofije
Matej Topić
Sartre se priklanja samoizvjesnosti kartezijanskog »cogita«. Bitak-za-sebe kao sloboda stoji u jednom bezrazložnom odnosu prema bitku-o-sebi. Napušten, bačen, i osuđen, čovjek u svojoj apsolutnoj i bez temeljnoj slobodi, dolazi do odgovornosti, u kojoj, birajući sebe, bira čitavo čovječanstvo. Pod udarom tjeskobe, čovjek se gradi stalnim akcijama, te ostvaruje smislenost egzistencije stalnim samoizborom, samopotvrđivanjem, projektom. Na kraju, čovjek kao »individualni...
Odnos filozofije i Franklove logoterapije
Odnos filozofije i Franklove logoterapije
Ivana Bevanda
Cilj ovoga rada je približiti logoterapiju kao psihoterapijski pristup koji je proizašao iz filozofske misli, temeljene na pozitivnoj grani europskog egzistencijalizma, budući da im je zajedničko područje zanimanja čovjeka i njegov smisao. Kroz upoznavanje s filozofijom i fenomenologijom, bazirajući se na egzistencijalnoj filozofiji te mislima Schelera, Jaspersa, Heideggera i Kierkegaarda, dolazi se do logoterapije i njezina začetnika. Ovim radom postiže se jasniji uvid u korisnost...
Odraz snage vjere kroz fenomen ozdravljenja
Odraz snage vjere kroz fenomen ozdravljenja
Pero Vladić
Ovim diplomskim radom, želio sam pobliže predstaviti, tj. činjenično i argumentirano približiti snagu vjere koja se neizrecivo, čak i neobjašnjivo reflektira kroz fenomen ozdravljenja. Polazište rada je samo definiranje i utvrđivanje definicije vjere. Kojim načinom, kojim metodama jest moguće produbiti samu vjeru, odakle vjera i spremnost da se povjeruje. Nadalje, želeći približiti naravno i nadnaravno, tražeći i predstavljajući koherentnost vjere i znanstvenih metoda, tj....
Ontološki status ljudskog embrija
Ontološki status ljudskog embrija
Luka Poslon
Ovaj rad se bavi statusom ljudskog embrija analizirajući najčešće argumente i izazove u definiciji ontološkog status ljudskog embrija. U radu autor analizira argumente koji govore o početku ljudskog individualnog života i dokazuje kako život ljudskog embrija počinje trenutkom začeća te ljudski embrij prepoznaje kao ljudsku osobu koja se kroz različite faze života razvija do punine. Autor donosi pregled terminologije koja se prilikom rasprave o statusu ljudskog embrija koristi u...
Osnovne značajke književne distopije na primjeru romana Vrli novi svijet Aldousa Huxleya i 1984. Georgea Orwella
Osnovne značajke književne distopije na primjeru romana Vrli novi svijet Aldousa Huxleya i 1984. Georgea Orwella
Barbara Jurić
U diplomskom radu usporedno su prikazani sadržaji i značajke distopijskih romana Vrli novi svijet Aldousa Huxleya i 1984. Georgea Orwella. Ova dva romana najpoznatiji su i najutjecajniji romani 20. st. te su takvi klasična djela distopijske Literature. Objašnjen je pojam distopije izdvajanjem distopijskih obilježja, koja su detaljno prikazana i objašnjena. Nakon toga slijedi komparacija sadržaja i likova obaju romana, kako bi se prikazale sličnosti i razlike u tendenciji. Usporedbe...
Osoba Isusa Krista u Islamu
Osoba Isusa Krista u Islamu
Beatrice Grandov
Uspoređujući Islam i judeokršćanstvo nailazi se na mnogo doktrinalnih sličnosti i paralela s tom prvom zajednicom kršćana. Poimanje osobe Isusa Krista je najveća sličnost između te dvije religije. On je prihvaćen kao prorok ali ne i kao Sin Božji, odnosno Bogočovjek. Kur'an koji je sveta Knjiga muslimana, štuje Mariju, majku Isusovu, kao posebnu ženu te joj poklanja čak dva velika poglavlja. Ona je jedina žena u Kur'anu koja se spominje imenom. Kada govori o Isusu, Kur'an...
Osoba i obrana njezina dostojanstva od početaka do Ivana Pavla II.
Osoba i obrana njezina dostojanstva od početaka do Ivana Pavla II.
Katarina Buljan
Tijekom povijesti razvoja ljudskoga duha postojali su tako stalno novi pokušaji i nova nastojanja da bi se odgovorilo na pitanje čovjeka. To jasno ukazuje na činjenicu da se to pitanje ne može nikada i nikako definitivno apsolvirati. Zato svako vrijeme, svaka situacija, svaka kultura, svaki čovjek mora tražiti i naći svoj vlastiti odgovor. Danas se možda čini nepotrebnim pitati se o tome što je to ljudsko dostojanstvo i koja je njegova bit. Čovjek se u današnje vrijeme tako lako...
Ostavština crkve
Ostavština crkve
Zvjezdana Šikman
U ovom radu bavit ćemo se doprinosom katoličke Crkve zapadnoj civilizaciji, koja onda podrazumijeva i doprinos cjelokupnoj svjetskoj kulturnoj baštini. Period kojim ćemo se ovdje uglavnom baviti jest srednji vijek, osim u slučajevima doprinosa u znanosti i umjetnosti, u kojima smo smatrali nužnim proširiti vremensku perspektivu. Kroz sedam poglavlja promotrit ćemo razne aspekte u kojima je Crkva dala doprinos, pa ćemo tako, osim znanosti i umjetnosti koje smo spomenuli,...

Pages