Pages

Postmoderna religija i potrošačko društvo
Postmoderna religija i potrošačko društvo
Magdalena Dulaj
Termin postmoderno upotrebljava se, u širem smislu, za označavanje epohe druge polovice 20. stoljeća, a u užem smislu za označavanje nekih aspekata mišljenja i stvaranja te epohe. Postmoderna kao epoha koja unutar sebe ima širok spektar mišljenja i svojevrstan nazor na svijet, ostavlja po strani pitanja ljudske egzistencije kao sfere individualizacije. Može se reći da je postmoderna uvelike utjecala na stanje i razvoj suvremene religioznosti. Među znanstvenicima nema točnog...
Povijesno-filozofski pogled na misaone eksperimente
Povijesno-filozofski pogled na misaone eksperimente
Petar Glova
Cilj rada je prikazati misaone eksperimente povijesno-filozofskim pristupom. Misaoni eksperimenti u fizici zbog svoje sposobnosti da stvaraju ili narušavaju teorije, imaju posebno mjesto u literaturi. Pokušao sam kroz tri perspektive u povijesti znanosti prikazati misaone eksperimente u njihovim kontekstima. Tako dobivamo širu sliku ne samo o misaonim eksperimentima nego i njihovu važnost za određene doba u fizici. Drugi cilj rada je prikazati poznate epistemologije misaonih...
Prema konceptualnoj semantici
Prema konceptualnoj semantici
Mihael Katavić
Cilj diplomskoga rada je ponuditi sveobuhvatnu teoriju značenja. Središnji fokus takve teorije bit će njezin naturalistički i neesencijalistički karakter. Od teorije se zahtjeva fleksibilnost i mogućnost integracije unutar šireg polja empirijskih znanosti, posebice kognitivne psihologije. Prvi dio rada trebao bi pokazati da središnje semantičke paradigme 20. stoljeća padaju pred takvim zahtjevom. U nastavku se nudi alternativno rješenje koje zadnja dva desetljeća razvijaju Steven...
Prikaz sakramenata i teologalnih kreposti u svijetlu kršćanske eshatologije
Prikaz sakramenata i teologalnih kreposti u svijetlu kršćanske eshatologije
Jasminka Šoštarić Vanjak
U radu autor želi produbiti i pokušati potvrditi i učiniti što shvatljivijom kršćansku nadu u vječni život. Cijeli se život molimo, uvjeravamo sebe i druge kako vjerujemo u Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. Na koliko smo samo Križnih putova bili nazočni, koliko li smo Božića i Uskrsa proslavili! Prva je molitva koju smo naučili kada još nismo znali ni dobro govoriti a niti je razumjeti kako treba Gospodinova molitva „Oče naš”. Razumijemo li danas što molimo? Tko bi nam...
Primjena duhovnosti u učenju Viktora Frankla i Anthony de Mella
Primjena duhovnosti u učenju Viktora Frankla i Anthony de Mella
Marinela Pavlić
U navedenom radu prikazuju se život i djelo austrijskog neurologa i utemeljitelja logoterapije, Viktora Emanuela Frankla, te Anthony de Mella, duhovnog učitelja i svećenika iz Indije. Uz prikaz njihovih glavnih djela, promatraju se temeljne sličnosti i razlike u njihovom učenju i poimanju Boga i religije. Dok je kod Frankla temeljni naglasak na ulozi i međusobnom odnosu psihoterapije i duhovnosti, kod de Mella se pojam duhovnosti često poistovjećuje s pojmom buđenja. U Franklovom...
Problem patnje u izvještajima o muci Kristovoj i u suvremenom svijetu
Problem patnje u izvještajima o muci Kristovoj i u suvremenom svijetu
Sandra Čukelj
Patnja je kompleksan pojam koji se redovito vezuje uz negativno, loše, nešto što se nastoji izbjegavati. Problem patnje kod Isusa Krista je dakako problem koji se jednostavno mora ili ne mora prihvatiti. Kristova patnja se dogodila, za to postoje povijesni dokazi, no hoće li čovjek u toj patnji iščitavati Božju prisutnost ovisi o njemu samome. Patnja čovječanstva prisutna je otkada je ljudskog roda, no na koji način je čovjek shvaća zapravo je povezano s poimanjem Kristove...
Problem slobode u filozofiji Immanuela Kanta
Problem slobode u filozofiji Immanuela Kanta
Denny Vuković
U ovome radu naglasak je na Kantov u problemu slobode, a problem je dijelom tematiziran kroz problem slobode u teorijskoj filozofiji, a dijelom kroz utemeljenje njegov a moralnog nauka. Kant dolazi do mogućnosti slobode uvidom kako je problem između kauzaliteta prirodne nužnosti i kauzaliteta slobode u trećoj antinomiji bio samo privid. Sloboda i prirodna nužnost ne isključuju jedno drugo. No, sloboda je na spoznajnoj razini dokazana samo kao misaona mogućnost. Za Kanta, na...
Problem zla kod svetog Augustina
Problem zla kod svetog Augustina
Tamara Gmajner
Problem zla jest tema koja već stoljećima „okupira“ razne filozofe i religiologe, a poseban doprinos po tom pitanju daje nam sveti Augustin. Rad započinje uvidom u Augustinov život i djelo. Zatim će se prikazati maniheizam koji je vršio snažan utjecaj na Augustina i njegovo promišljanje o zlu, ponajprije zbog toga što se u njemu tvrdi da postoje dvije Naravi, Dobra i Zla, koje imaju jednaku moć i međusobno su neovisne. Augustina je mučilo i pitanje je li zlo neko biće ili...
Promišljanje o eshatologiji prema objavi i kršćanskoj tradiciji
Promišljanje o eshatologiji prema objavi i kršćanskoj tradiciji
Danko Vuk
Eshatologija kao govor o posljednjim stvarima je najčešće prezentirana kroz vid brižnosti o krajnjem čovjekovu ishodu. Naravno, ne u smislu isključivo biološkog bića unutar evolutivnog procesa nego kao o posebnom biću stvorenom i obdarenom razumskom komponentom koja ga čini različitim od svih ostalih bića. U toj brižnosti čovjek, svjestan svoje ograničenosti, poglavito ograničenosti života na zemlji, razmišlja i traži odgovore na egzistentna pitanja u smislu opravdanja...
Razlozi za tvrdnju o nespojivosti znanstvenog promišljanja i kršćanskih vjerovanja
Razlozi za tvrdnju o nespojivosti znanstvenog promišljanja i kršćanskih vjerovanja
Ines Vranić
NOMA – nepreklapajuća područja (engleski: non-overlapping magisteria) – je učeni pogled izvorno razrađen od strane američkog paleontologa, evolucijskog biologa, i povjesničara znanosti Stephena Jay Goulda (1941.-2002.) koji kaže da znanost i vjera predstavljaju dva različita područja ljudskog umovanja/poimanja koja se ne preklapaju. Gould smatra da se znanost odnosi na činjenice, a vjera na vrijednosti. Zbog toga se može ustvrditi da NOMA danas uživa status demarkacijske crte...
Razvoj ličnosti prema teoriji C. G. Junga
Razvoj ličnosti prema teoriji C. G. Junga
Nikolina Ćurdo
Cilj ovog rada je prikazati proces razvoja ličnosti prema teoriji Carla Gustava Junga. Teorijsku osnovu rada čine dostupna prevedena djela Carla Gustava Junga kao i ostali radovi usko povezani s glavnom tematikom. Rad je koncipiran u tri osnovna dijela. U prvom dijelu sam opisala povijest kliničke psihologije te nekadašnji pogled na duševne bolesti općenito, povezala ga s razvojem psihoanalize i njezinim osnivačem Freudom koji je bio „učitelj“ i bliski suradnik samog Junga. Za...
Religijski apekti doniranja organa
Religijski apekti doniranja organa
Katarina Barušić
U radu nastojimo saznati koja su moralna, etička i religijska pitanja vezana uz doniranje i transplantaciju organa. Kakva je zakonska regulacija u Hrvatskoj, kakav je proces transplantacije organa sa živog ili mrtvog donora te kakve on dobrobiti ili probleme može donijeti. Da bi što bolje razumjeli proces transplantacije s kadavera važan je koncept moždane smrti te njegovo prihvaćanje u određenoj kulturi i religiji. Kod pristupanja ovakvim problemima i pitanjima važna je...

Pages