Paginacija

Politička filozofija u djelima Dante Alighierija. Misao koja živi već 700 godina
Politička filozofija u djelima Dante Alighierija. Misao koja živi već 700 godina
Ante Belić
Dante Alighieri jedan je od najvećih pisaca u povijesti čovječanstva. Odabir teme ovog diplomskoga rada potaknut je velikom 700. obljetnicom njegove smrti. Svrha rada je predstaviti Pjesnika i njegovu političku filozofiju. Naime, Dante je bio aktivan političar koji je obnašao najviše službe u Firenci, ali istovremeno je bio i izniman poznavatelj filozofije. S obzirom na to da je najčešće predstavljan kao pjesnik s crvenim plaštem, a rjeđe kao političar i filozof, ovaj rad...
Politička i socijalna filozofija Bonifacija Perovića od 1945. do 1979. godine
Politička i socijalna filozofija Bonifacija Perovića od 1945. do 1979. godine
Šimun Lončarević
U radu se istražuje politička i socijalna filozofija Bonifacija Perovića na temelju njegovih djela od 1945. do 1979. godine. Opisana je Perovićeva biografska pozadina i njegov odnos prema hrvatskoj političkoj emigraciji i stanju u domovini nakon 1945. godine. Ispitan je utjecaj kršćanstva kao temelja njegove političke i socijalne filozofije, budući da je njegovo tragalaštvo o političkom i socijalnom uređenju društva u budućoj slobodnoj i samostalnoj hrvatskoj državi bilo...
Politički korijeni suvremenog islamizma
Politički korijeni suvremenog islamizma
Marko Lisac
Rad se bavi političkim korijenima nastanka ideologije islamizma. Pokušava dati odgovore na pitanja o razlozima uspona islamističkih ideja u Arapskom svijetu te manifestacija na opću političku i društvenu scenu. Središnji dio rada analizira političke uzroke nastanka islamizma u Palestini, Iranu, Afganistanu i Iraku. Daje prikaz širenja islamizma nakon propasti arapskog nacionalizma te gubitka identiteta arapskog naroda. Usporedno s islamizmom izdiţe se i ideja džihada kao borba za...
Postmoderna religija i potrošačko društvo
Postmoderna religija i potrošačko društvo
Magdalena Dulaj
Termin postmoderno upotrebljava se, u širem smislu, za označavanje epohe druge polovice 20. stoljeća, a u užem smislu za označavanje nekih aspekata mišljenja i stvaranja te epohe. Postmoderna kao epoha koja unutar sebe ima širok spektar mišljenja i svojevrstan nazor na svijet, ostavlja po strani pitanja ljudske egzistencije kao sfere individualizacije. Može se reći da je postmoderna uvelike utjecala na stanje i razvoj suvremene religioznosti. Među znanstvenicima nema točnog...
Povijesno-filozofski pogled na misaone eksperimente
Povijesno-filozofski pogled na misaone eksperimente
Petar Glova
Cilj rada je prikazati misaone eksperimente povijesno-filozofskim pristupom. Misaoni eksperimenti u fizici zbog svoje sposobnosti da stvaraju ili narušavaju teorije, imaju posebno mjesto u literaturi. Pokušao sam kroz tri perspektive u povijesti znanosti prikazati misaone eksperimente u njihovim kontekstima. Tako dobivamo širu sliku ne samo o misaonim eksperimentima nego i njihovu važnost za određene doba u fizici. Drugi cilj rada je prikazati poznate epistemologije misaonih...
Prema konceptualnoj semantici
Prema konceptualnoj semantici
Mihael Katavić
Cilj diplomskoga rada je ponuditi sveobuhvatnu teoriju značenja. Središnji fokus takve teorije bit će njezin naturalistički i neesencijalistički karakter. Od teorije se zahtjeva fleksibilnost i mogućnost integracije unutar šireg polja empirijskih znanosti, posebice kognitivne psihologije. Prvi dio rada trebao bi pokazati da središnje semantičke paradigme 20. stoljeća padaju pred takvim zahtjevom. U nastavku se nudi alternativno rješenje koje zadnja dva desetljeća razvijaju Steven...
Prikaz sakramenata i teologalnih kreposti u svijetlu kršćanske eshatologije
Prikaz sakramenata i teologalnih kreposti u svijetlu kršćanske eshatologije
Jasminka Šoštarić Vanjak
U radu autor želi produbiti i pokušati potvrditi i učiniti što shvatljivijom kršćansku nadu u vječni život. Cijeli se život molimo, uvjeravamo sebe i druge kako vjerujemo u Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. Na koliko smo samo Križnih putova bili nazočni, koliko li smo Božića i Uskrsa proslavili! Prva je molitva koju smo naučili kada još nismo znali ni dobro govoriti a niti je razumjeti kako treba Gospodinova molitva „Oče naš”. Razumijemo li danas što molimo? Tko bi nam...
Primjena duhovnosti u učenju Viktora Frankla i Anthony de Mella
Primjena duhovnosti u učenju Viktora Frankla i Anthony de Mella
Marinela Pavlić
U navedenom radu prikazuju se život i djelo austrijskog neurologa i utemeljitelja logoterapije, Viktora Emanuela Frankla, te Anthony de Mella, duhovnog učitelja i svećenika iz Indije. Uz prikaz njihovih glavnih djela, promatraju se temeljne sličnosti i razlike u njihovom učenju i poimanju Boga i religije. Dok je kod Frankla temeljni naglasak na ulozi i međusobnom odnosu psihoterapije i duhovnosti, kod de Mella se pojam duhovnosti često poistovjećuje s pojmom buđenja. U Franklovom...
Problem patnje u izvještajima o muci Kristovoj i u suvremenom svijetu
Problem patnje u izvještajima o muci Kristovoj i u suvremenom svijetu
Sandra Čukelj
Patnja je kompleksan pojam koji se redovito vezuje uz negativno, loše, nešto što se nastoji izbjegavati. Problem patnje kod Isusa Krista je dakako problem koji se jednostavno mora ili ne mora prihvatiti. Kristova patnja se dogodila, za to postoje povijesni dokazi, no hoće li čovjek u toj patnji iščitavati Božju prisutnost ovisi o njemu samome. Patnja čovječanstva prisutna je otkada je ljudskog roda, no na koji način je čovjek shvaća zapravo je povezano s poimanjem Kristove...
Problem slobode u filozofiji Immanuela Kanta
Problem slobode u filozofiji Immanuela Kanta
Denny Vuković
U ovome radu naglasak je na Kantov u problemu slobode, a problem je dijelom tematiziran kroz problem slobode u teorijskoj filozofiji, a dijelom kroz utemeljenje njegov a moralnog nauka. Kant dolazi do mogućnosti slobode uvidom kako je problem između kauzaliteta prirodne nužnosti i kauzaliteta slobode u trećoj antinomiji bio samo privid. Sloboda i prirodna nužnost ne isključuju jedno drugo. No, sloboda je na spoznajnoj razini dokazana samo kao misaona mogućnost. Za Kanta, na...
Problem zla kod svetog Augustina
Problem zla kod svetog Augustina
Tamara Gmajner
Problem zla jest tema koja već stoljećima „okupira“ razne filozofe i religiologe, a poseban doprinos po tom pitanju daje nam sveti Augustin. Rad započinje uvidom u Augustinov život i djelo. Zatim će se prikazati maniheizam koji je vršio snažan utjecaj na Augustina i njegovo promišljanje o zlu, ponajprije zbog toga što se u njemu tvrdi da postoje dvije Naravi, Dobra i Zla, koje imaju jednaku moć i međusobno su neovisne. Augustina je mučilo i pitanje je li zlo neko biće ili...
Promišljanje o eshatologiji prema objavi i kršćanskoj tradiciji
Promišljanje o eshatologiji prema objavi i kršćanskoj tradiciji
Danko Vuk
Eshatologija kao govor o posljednjim stvarima je najčešće prezentirana kroz vid brižnosti o krajnjem čovjekovu ishodu. Naravno, ne u smislu isključivo biološkog bića unutar evolutivnog procesa nego kao o posebnom biću stvorenom i obdarenom razumskom komponentom koja ga čini različitim od svih ostalih bića. U toj brižnosti čovjek, svjestan svoje ograničenosti, poglavito ograničenosti života na zemlji, razmišlja i traži odgovore na egzistentna pitanja u smislu opravdanja...

Paginacija