Paginacija

Dostojanstvo čovjeka u renesansnoj filozofiji
Dostojanstvo čovjeka u renesansnoj filozofiji
Marina Orač
Cilj ovoga rada je prikazati značenje čovjekova dostojanstva te njegovu posebnost u odnosu na druga bića, s naglaskom na renesansno shvaćanje čovjeka. Na temelju usporedbe čovjeka i životinje, pokazano je kako čovjek zauzima poseban položaj u svijetu kao jedino biće obdareno razumom. Nastavak promišljanja o čovjekovoj izuzetnosti popraćen je povijesnim tokom misli antičkog i srednjovjekovnog poimanja čovjeka i njegova dostojanstva. Središnji dio rada posvećen je razdoblju...
Droge i resocijalizacija liječenih ovisnika
Droge i resocijalizacija liječenih ovisnika
Tomislav Tanković
Živimo u uzbudljivom vremenu, gotovo ništa nije kao prije, sve se ubrzalo i promijenilo. Sustave vrijednosti prema vlastitim potrebama uglavnom oblikuje relativno malen broj ljudi, jer im to omogućuje njihov položaj, a velika većina stanovništva može samo pratiti ta svjetska zbivanja. Razvojem modernog društva došlo je i do novih sredstava ovisnosti. Kako bi se ublažili zahtjevi modernog društva i smanjili osjećaji usamljenosti i straha, čovjek često poseže za raznim...
Eshatologija u objavljenim religijama s posebnim naglaskom na anđele i demone
Eshatologija u objavljenim religijama s posebnim naglaskom na anđele i demone
Iva Jurić
Eshatologija u svjetskim religijama predmet je istraživanja brojnih teologa, filozofa, vjerskih autoriteta i znanstvenika upravo zbog čovjekove znatiželje i pitanja koje si gotovo svaki čovjek postavlja kada će i na koji način nastupiti kraj svijeta kakvog poznajemo. S druge strane, predmet interesa autora bilo je i s tim povezano pitanje na koji način su anđeli i demoni povezani s eshatologijom i koja je njihova uloga u tome. Odgovor na to velikim dijelom daju angelologija i...
Etika govornika u Aristotelovoj i Ciceronovoj retorici
Etika govornika u Aristotelovoj i Ciceronovoj retorici
Tomislav Đudarić
Aristotel i Ciceron jedni su od najznačajnijih retoričara u povijesti. Aristotel je djelovao u grčkom svijetu, a Ciceron u rimskom. Obojica se bave postulatima retorike, iznalaze i postavljaju definicije dobrog govornika. Uz same savjete i zadaće, bitno se usredotočuju i na samu etiku govornika. Rad pruža pregled etičkih sastavnica koje obilježavaju govornika kod Aristotela i Cicerona.
Etika i antropologija u filozofiji Judith Butler
Etika i antropologija u filozofiji Judith Butler
Ljubo Rubić
Judith Butler je jedna od najcjenjenijih queer teoretičarki na svijetu. Njena filozofija je definitivno pomaknula granice gledanja na feminizam, homoseksualnost i incest. Butler sebe smatra feministkinjom, bez obzira na to što njena djela uglavnom brane rodnu teoriju i seksualne manjine. Rodna teorija je relativno brzo ušla u politiku i domove, zbog sve veće medijske propagande. Da bi njena ideja opstala, jedini način je bio ulaganje velikog novca i promocija Juditinih ideja. Jedna od...
Etika i rat – Machiavelli kao filozof moći
Etika i rat – Machiavelli kao filozof moći
Ante Zorić
Rad donosi konceptualni i povijesni presjek odnosa između etike, politike i rata,.Temi filozofije rata pristupa se iz tri perspektive; (a)moralno realističke, pacifističke i teorije pravednoga rata. U središtu rada stoji analiza realističke pozicije. Pokazujemo kako Machijavelli, s posebnim osvrtom na djelo Vladar, predstavlja revolucionarnu okosnicu nove političke znanosti, ali i filozofije rata. Prekid sa stotinama godina dugom tradicijom čini ga vjerojatno najvažnijom figurom u...
Etička promišljanja o sportu: Moralne vrijednosti sporta
Etička promišljanja o sportu: Moralne vrijednosti sporta
Maja Ferić
U diplomskom radu prikazuju se moralne vrijednosti sporta, odnosno na koje se načine one narušavaju. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. U početnom dijelu rada, govori se općenito o filozofiji sporta i moralnim vrijednostima sporta. Kroz potpoglavlja prvoga dijela, pojašnjen je zadatak sporta, osobine i ciljevi sporta, sama definicija istog, kao i prednosti bavljenja sportom i razvijanje sporta kroz povijesna razdoblja. Nadalje, objašnjeni su etički aspekti sporta koji se...
Etičke teorije rata
Etičke teorije rata
Ivana Barbarić
Cilj ovog rada je prikazati kroz misao raznih filozofa u kakvom su odnosu moralnost i rat i ima li u ratu mjesta za moralnost. Tri su glavne teorije koje govore o tome. To su amoralni realizam, pacifizam i teorija pravednog rata. Dvije krajnosti i jedan "središnji" put. U radu se polazi od realista koji u ratu ne nalaze mjesto za moral, preko pacifista koji su apsolutno protiv rata, i naposljetku dolazimo do teoretičara pravednog rata koji nam donose kriterije za pravedan ulazak u rat (ius...
Europska unija i migracije
Europska unija i migracije
Željka Meštrović
Nekontrolirane masovne migracije na područje Europske unije stvorile su mnogo problema na koje države nisu spremne niti su dobile upute kojih bi se mogle pridržavati jednom kada ilegalni migranti prijeđu granicu. Trenutno se na području Europe nalaze milijuni migranata koji su pobjegli ponajviše zbog ekonomskih i drugih razloga, a ne rata kako se većinom tvrdi. U ovom radu bit će prikazani statistički podaci vezani uz migracije te korelacija između većeg broja ljudi i promjena...
Eutanazija u moralno - etičkoj prosudbi
Eutanazija u moralno - etičkoj prosudbi
Berislav Boljfetić
U ovom radu autor se bavi temom eutanazije u moralno-etičkoj prosudbi. U temelju pojma eutanazija, potrebno je prema autoru na jedan jasan način ukazati na povijesno terminološku metodu pri objašnjenju pojma eutanazija. Tom metodom će se autor najviše koristiti u radu. Kroz čitavu povijest se pojavljuju različita mišljenja o eutanaziji. Da li je to nešto pozitivno ili negativno? U drugom poglavlju rada će također biti prikazan povijesni razvoj ideje eutanazije. Sveto pismo ne...
Fenomen feminizma trećeg vala
Fenomen feminizma trećeg vala
Jelena Žilić
Rad analizira aktualni problem pokreta feminizma trećeg vala i njegove novije pokušaje da implementira svoju ideologiju u sve područje javnog i privatnog života. Feminizam je okupirao medije, akademiju, politiku ali i zakonodavstvo. Cilj rada je pokazati da feminizam, niti izvorno, a niti sada aktualno nije puki aktivistički pokret, nego ideologija, i to takva koja pokazuje totalitaristička obilježja. Pogledom u povijest marksističke i neomarksističke filozofije će se dokazati da...
Fenomen islamskog terorizma u europskim državama
Fenomen islamskog terorizma u europskim državama
Štefica Ladović
Cilj ovog rada je skrenuti pozornost na problem islamskog terorizma u svijetu, s posebnim osvrtom na europske države (Njemačku, Francusku, Englesku i Španjolsku), koje provode terorističke skupine pozivajući se na islam kako bi opravdali svoja djela. Problem islamskog terorizma koji svakodnevno odnosi mnogo žrtava jest pitanje vjere terorista, odnosno je li njihova vjera utemeljena na stvarnom poznavanju islama ili ju koriste samo u obmanjivanju mase te kako bi postigli neke...

Paginacija