Paginacija

Descartesov dualizam i kritika Gilberta Rylea
Descartesov dualizam i kritika Gilberta Rylea
Matea Gudelj
Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je prikazati Descartesov nauk kroz pojmove „res cogitans“ i „res extensa“, a potom i kritiku koju je uputio Gilbert Ryle na Descartesov dualizam. Ovi pojmovi su obilježili njegov dualistički način gledanja na svijet i čovjeka. Rene je bio dualistički mislilac koji je smatrao da postoje dvije supstancije. To je protežna stvar (res extensa) i misleća stvar (res cogitans). Prema njemu, protežna stvar je tijelo; a misleća stvar je duh, to...
Dogme novog ateizma
Dogme novog ateizma
Andrea Tomurad
Pojava novog ateizma kao određenog stajališta i privatnog svjetonazora ne predstavlja nužno problematiku za religije i religijsko učenje. Međutim, velika i ubrzana popularnost koju su novoateistički autori stekli u proteklom desetljeću na temelju stavova navodno utemeljenih na znanosti i razumu, naviješta mogućnost velike promjene u društvu, pa i u cijeloj zapadnoj civilizaciji. Stajalište novih ateista o cjelokupnoj slici svijeta koja je objašnjiva znanošću i u kojoj više...
Doprinos Nikole Vitova Gučetića hrvatskoj renesansnoj filozofiji
Doprinos Nikole Vitova Gučetića hrvatskoj renesansnoj filozofiji
Tihana Ferdelja
Cilj je ovog rada prikazati doprinos Nikole Vitova Gučetića hrvatskoj renesansnoj filozofiji. Prije svega želim dokazati da o Gučetiću možemo govoriti kao o hrvatskom filozofu, iako je sva djela napisao na talijanskom ili latinskom jeziku te mi je cilj pokušati na primjeru samog filozofa prikazati tip renesansnog čovjeka. Gučetićev je doprinos u reafirmaciji aristotelizma i platonizma, no uz tipičnu renesansnu značajku – sinkretizam. S obzirom na to da je u renesansnoj epohi...
Dostojanstvo čovjeka u renesansnoj filozofiji
Dostojanstvo čovjeka u renesansnoj filozofiji
Marina Orač
Cilj ovoga rada je prikazati značenje čovjekova dostojanstva te njegovu posebnost u odnosu na druga bića, s naglaskom na renesansno shvaćanje čovjeka. Na temelju usporedbe čovjeka i životinje, pokazano je kako čovjek zauzima poseban položaj u svijetu kao jedino biće obdareno razumom. Nastavak promišljanja o čovjekovoj izuzetnosti popraćen je povijesnim tokom misli antičkog i srednjovjekovnog poimanja čovjeka i njegova dostojanstva. Središnji dio rada posvećen je razdoblju...
Droge i resocijalizacija liječenih ovisnika
Droge i resocijalizacija liječenih ovisnika
Tomislav Tanković
Živimo u uzbudljivom vremenu, gotovo ništa nije kao prije, sve se ubrzalo i promijenilo. Sustave vrijednosti prema vlastitim potrebama uglavnom oblikuje relativno malen broj ljudi, jer im to omogućuje njihov položaj, a velika većina stanovništva može samo pratiti ta svjetska zbivanja. Razvojem modernog društva došlo je i do novih sredstava ovisnosti. Kako bi se ublažili zahtjevi modernog društva i smanjili osjećaji usamljenosti i straha, čovjek često poseže za raznim...
Ekumenska gibanja Katoličke i Pravoslavne Crkve
Ekumenska gibanja Katoličke i Pravoslavne Crkve
Katarina Ošlaj
Od raskola 1054. godine Katolička i Pravoslavna crkva dijele dugu i nerijetko turbulentnu povijest. Od tada postoji potreba za ekumenskim djelovanjem. Iako je bilo određenih pokušaja ujedinjenja kroz povijest, sve do 20. stoljeća na ekumensko djelovanje se gledalo sa oprezom. Danas je potreba za ekumenizmom prepoznata, odnosno vidljivo je da kršćani moraju raditi na međusobnom dijalogu i jedinstvu u različitosti. Čak i danas kada postoji ekumenski pokret mnogi gledaju sa sumnjom...
Eshatologija u objavljenim religijama s posebnim naglaskom na anđele i demone
Eshatologija u objavljenim religijama s posebnim naglaskom na anđele i demone
Iva Jurić
Eshatologija u svjetskim religijama predmet je istraživanja brojnih teologa, filozofa, vjerskih autoriteta i znanstvenika upravo zbog čovjekove znatiželje i pitanja koje si gotovo svaki čovjek postavlja kada će i na koji način nastupiti kraj svijeta kakvog poznajemo. S druge strane, predmet interesa autora bilo je i s tim povezano pitanje na koji način su anđeli i demoni povezani s eshatologijom i koja je njihova uloga u tome. Odgovor na to velikim dijelom daju angelologija i...
Etika govornika u Aristotelovoj i Ciceronovoj retorici
Etika govornika u Aristotelovoj i Ciceronovoj retorici
Tomislav Đudarić
Aristotel i Ciceron jedni su od najznačajnijih retoričara u povijesti. Aristotel je djelovao u grčkom svijetu, a Ciceron u rimskom. Obojica se bave postulatima retorike, iznalaze i postavljaju definicije dobrog govornika. Uz same savjete i zadaće, bitno se usredotočuju i na samu etiku govornika. Rad pruža pregled etičkih sastavnica koje obilježavaju govornika kod Aristotela i Cicerona.
Etika i antropologija u filozofiji Judith Butler
Etika i antropologija u filozofiji Judith Butler
Ljubo Rubić
Judith Butler je jedna od najcjenjenijih queer teoretičarki na svijetu. Njena filozofija je definitivno pomaknula granice gledanja na feminizam, homoseksualnost i incest. Butler sebe smatra feministkinjom, bez obzira na to što njena djela uglavnom brane rodnu teoriju i seksualne manjine. Rodna teorija je relativno brzo ušla u politiku i domove, zbog sve veće medijske propagande. Da bi njena ideja opstala, jedini način je bio ulaganje velikog novca i promocija Juditinih ideja. Jedna od...
Etika i rat – Machiavelli kao filozof moći
Etika i rat – Machiavelli kao filozof moći
Ante Zorić
Rad donosi konceptualni i povijesni presjek odnosa između etike, politike i rata,.Temi filozofije rata pristupa se iz tri perspektive; (a)moralno realističke, pacifističke i teorije pravednoga rata. U središtu rada stoji analiza realističke pozicije. Pokazujemo kako Machijavelli, s posebnim osvrtom na djelo Vladar, predstavlja revolucionarnu okosnicu nove političke znanosti, ali i filozofije rata. Prekid sa stotinama godina dugom tradicijom čini ga vjerojatno najvažnijom figurom u...
Etička promišljanja o sportu: Moralne vrijednosti sporta
Etička promišljanja o sportu: Moralne vrijednosti sporta
Maja Ferić
U diplomskom radu prikazuju se moralne vrijednosti sporta, odnosno na koje se načine one narušavaju. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. U početnom dijelu rada, govori se općenito o filozofiji sporta i moralnim vrijednostima sporta. Kroz potpoglavlja prvoga dijela, pojašnjen je zadatak sporta, osobine i ciljevi sporta, sama definicija istog, kao i prednosti bavljenja sportom i razvijanje sporta kroz povijesna razdoblja. Nadalje, objašnjeni su etički aspekti sporta koji se...
Etičke implikacije tehnologije rekombinantne DNA
Etičke implikacije tehnologije rekombinantne DNA
Alan Cvetković
Etičke implikacije ljudskog djelovanja u prirodi i društvu ne moraju odmah biti očite, a kod preinake prirodnih procesa očekivan je i stanoviti vremenski odmak za potpuno sagledavanje posljedica. Prateći rizik posebice je zanimljiv kada se govori o preinakama žive tvari uz pomoć tehnologije rekombinantne DNA. Tema ovog diplomskog rada upravo su oni prijepori koji nas usmjeravaju na promišljanje o etičkim aspektima takvog tehnološkog iskoraka. Čovjekov put od prilagodbe prirodi do...

Paginacija