Paginacija

Filozofi pred licem smrti
Filozofi pred licem smrti
Nikolina Vrhovski
Cilj diplomskog rada traženje je utjehe ljudima koji se boje susreta sa smrću, odnosno susreta s licem smrti. Pod utjehom ovdje razumijevamo pokušaj razumnog ali uzvišenog suočavanja s najvećim neistraženim trenutkom ljudskog (ne)postojanja. Filozofija je od početaka bila tješiteljica ljudi i davala im okrjepu, stoga ovim radom želimo sljedeće: prikazati stavove, misli, osjećaje određenih filozofa iz povijesti filozofije prema fenomenu smrti. Nakon toga ćemo usporediti njihove...
Filozofija ekologije Arnea Naessa
Filozofija ekologije Arnea Naessa
Ivana Ćurković
U diplomskom radu se iznosi pregled i koncepcijska obilježja dubinsko-ekološkog sustava – „ekozofija T“ norveškog filozofa i ekološkog mislioca Arnea Naessa. Naess je idejni začetnik filozofije dubinske ekologije, a ta se filozofija pretvorila u pokret dubinske ekologije koji je danas jedan od najutjecajnijih ekoloških pokreta u svijetu. Svojom „ekozofijom T“ Naess nije utemeljio neki strogo određen sustav, već je predstavio osam temeljnih načela pokreta dubinske ekologije...
Filozofija kao način života
Filozofija kao način života
Natalija Majpruz
Filozofiju se, u novom vijeku, počelo gledati kao na „pametovanje“ te međusobno raspravljanje o tome tko je više u pravu. Zaboravila se njezina prava primjena, a to je težnja prema istini i traganje za pravim znanjem te primjenjivanje istog. U daljnjem tekstu slijedi definiranje filozofije, povezanost iste sa znanošću i religijom, njezina primjena na život te njezina korist u raznim područjima čovjekova života, otkud zlo i patnja, što je za čovjeka ljubav, moć, sloboda, rad...
Filozofija odgoja Jean Jacquesa Rousseaua
Filozofija odgoja Jean Jacquesa Rousseaua
Lucija Ban
Tema koja se u ovom radu obrađuje je filozofija odgoja s naglaskom na filozofiju odgoja u nauku Jean Jacquesa Rousseau. Obrada teme kreće s općenitim uvodom u samu filozofiju odgoja, njezinu tematiku i problematiku. Definira se na temelju mišljenja filozofa što je to točno filozofija odgoja, koji je predmet njezina proučavanja i čime se ona bavi. Nakon toga bit će rečeno kako se ova grana filozofije razvijala kroz povijest te s kojim problemima se susrela i upravo će nas to dovest...
Filozofija vrednota Pavla Vuk-Pavlovića
Filozofija vrednota Pavla Vuk-Pavlovića
Katarina Tadić
Misao o vrednotama Pavla Vuk-Pavlovića prikazat će se kao temelj njegovog promišljanja o odgoju, spoznaji, stvaralaštvu, estetici i zajednici. Doživljaj kao trenutak u čovjekovoj spoznaji, prostor je u kojem čovjekova svijest spoznaje zbilju u kojoj se čovjek nalazi. Upravo u doživljaj, Vuk-Pavlović smješta ishodište filozofije vrednota jer vrednote time ulaze u naš svijet, u moje ''ja'' gdje počinje svjesnost i duševna upravljenost prema vrednoti. U pjesničkom i filozofskom...
Filozofska analiza značenja religije i morala za kulturu kod S. Zimermana
Filozofska analiza značenja religije i morala za kulturu kod S. Zimermana
Anera Grubišić
Filozofija kao univerzalna znanost koja proučava sveukupnu stvarnost ima, među ostalim, zadatak pružiti čovjeku svjetonazor na osnovu kojeg će upravljati svojim djelovanjem i ostvarivati životni smisao. S obzirom na to da često prevladava mišljenje kako je filozofija samo skupina različitih stavova koji nemaju svoje realno uporište u stvarnosti, u radu se želi prikazati objektivna utemeljenost istine, poglavito s obzirom na religiju i moral. Ako se pretpostavi kako je moralno...
Filozofska misao Jeana-Paula Sartrea
Filozofska misao Jeana-Paula Sartrea
Marjana Čaić
Ovaj rad se bavi filozofijom egzistencijalizma Jeana-Paula Sartrea. Njegova filozofija želi pokazati da je čovjek projekt koji je u stalnom nastajanju. To je formulirano u iskazu da egzistencija prethodi esenciji. Sartre želi pokazati da je čovjekov život u neprestanom razvoju, a gradimo ga slobodom koja je apsolutna. Čovjek je bačen u apsurdni svijet koji mu ne daje nikakve vrijednosti, i zato ih pojedinac sam mora stvarati. Sloboda omogućava stvaranje novih vrijednosti, ali i...
Filozofske implikacije u djelu Margaret Cavendish
Filozofske implikacije u djelu Margaret Cavendish
Morana Mijač
Svrha ovog rada jest sistematizacija i sažetak relevantnih tema u djelima jedne od najutjecajnijih filozofkinja 17. stoljeća, Margaret Cavendish. Osim njezine filozofije prirode, u ovom radu izložit ću i njezinu misao na temu političke i socijalne filozofije, gdje ću se ponajviše dotaknuti pitanja uloge države i oblika vlasti, te moralne filozofije i pitanja o Bogu. Filozofski opus Margaret Cavendish važan je iz nekoliko razloga. Najprije, njezina misao izlaže ranu i zanimljivu...
Filozofski aspekti u romanima F. M. Dostojevskog s naglaskom na "Zapise iz podzemlja" i "Braću Karamazove"
Filozofski aspekti u romanima F. M. Dostojevskog s naglaskom na "Zapise iz podzemlja" i "Braću Karamazove"
Irina Pokrovac
Tragični trenutci čovjekova života postali su naročito u periodu između dva svjetska rata i velikih stradanja izvorište kako filozofskih razmatranja tako i književnosti. Patnja igra ključnu ulogu za filozofiju egzistencije jer snažno ističe vrijednost njene osnovne teze - egzistencija prije esencije – zahvaćajući čovjeka mnogo prije no što je on u mogućnosti da o njoj reflektira. Djela Dostojevskog utoliko su vrijedan primjerak filozofskog razmatranja tragedije čovjekova...
Filozofski korjeni srednjovjekovne kršćanske mistike
Filozofski korjeni srednjovjekovne kršćanske mistike
Nives Ađulović
Cilj ovog istraživanja je prikazati filozofske korijene srednjovjekovne kršćanske mistike. Kao takve, okrenula sam se neoplatonizmu, odnosno jedan od glavnih nosioca misticizma je neoplatonizam, a neoplatonistička mistika prenijeta je u kršćansku tradiciju spisima Platona, Plotina, Dionizija Areopagite te Ivana Skota Eriugenea. U filozofiji, misticizam je doktrina koja drži da je sve što čovjek iskustveno doživljava samo element nadnaravnog, odnosno da je svaka opstojnost...
Filozofski problem potrage za ispravnim moralnim vjerovanjima
Filozofski problem potrage za ispravnim moralnim vjerovanjima
Valerija Marciuš
U ovom radu problematizira se potraga za ispravnim moralnim vjerovanjima pojedinaca i zajednice. Radi razrješenja problema prikazuju se istraživačke metode koje je predložio i argumentirao filozof Elvio Baccarini. Kao ispravna metoda istraživanja za pojedince prikazana je metoda reflektivnog ekvilibrija koja se sastoji od traženja koherencije između svih vjerovanja koja su važna u moralnom rasuđivanju. U slučaju moralnog rasuđivanja u zajednici kao ispravna metoda prikazan je...
Filozofsko savjetovanje
Filozofsko savjetovanje
Kristina Kontak
Cilj ovog rada je prikazati korisnost filozofskog savjetovanja i ukazati na sve veću potrebu za takvom vrstom terapije u današnjem društvu. Filozofsko savjetovanje je jedna praktična filozofska disciplina koja nam može pomoći u pronalasku, propitivanju i postizanju životnih ciljeva. Riječ je o dosta mladoj disciplini nastaloj u Njemačkoj 1980-tih godina. Filozofsko savjetovanje provodi filozofski savjetnik ili filozof praktičar. Filozofski savjetnik je filozof koji nastoji pomoći...

Paginacija