Paginacija

Etičke teorije rata
Etičke teorije rata
Ivana Barbarić
Cilj ovog rada je prikazati kroz misao raznih filozofa u kakvom su odnosu moralnost i rat i ima li u ratu mjesta za moralnost. Tri su glavne teorije koje govore o tome. To su amoralni realizam, pacifizam i teorija pravednog rata. Dvije krajnosti i jedan "središnji" put. U radu se polazi od realista koji u ratu ne nalaze mjesto za moral, preko pacifista koji su apsolutno protiv rata, i naposljetku dolazimo do teoretičara pravednog rata koji nam donose kriterije za pravedan ulazak u rat (ius...
Europska unija i migracije
Europska unija i migracije
Željka Meštrović
Nekontrolirane masovne migracije na područje Europske unije stvorile su mnogo problema na koje države nisu spremne niti su dobile upute kojih bi se mogle pridržavati jednom kada ilegalni migranti prijeđu granicu. Trenutno se na području Europe nalaze milijuni migranata koji su pobjegli ponajviše zbog ekonomskih i drugih razloga, a ne rata kako se većinom tvrdi. U ovom radu bit će prikazani statistički podaci vezani uz migracije te korelacija između većeg broja ljudi i promjena...
Eutanazija u moralno - etičkoj prosudbi
Eutanazija u moralno - etičkoj prosudbi
Berislav Boljfetić
U ovom radu autor se bavi temom eutanazije u moralno-etičkoj prosudbi. U temelju pojma eutanazija, potrebno je prema autoru na jedan jasan način ukazati na povijesno terminološku metodu pri objašnjenju pojma eutanazija. Tom metodom će se autor najviše koristiti u radu. Kroz čitavu povijest se pojavljuju različita mišljenja o eutanaziji. Da li je to nešto pozitivno ili negativno? U drugom poglavlju rada će također biti prikazan povijesni razvoj ideje eutanazije. Sveto pismo ne...
Fenomen feminizma trećeg vala
Fenomen feminizma trećeg vala
Jelena Žilić
Rad analizira aktualni problem pokreta feminizma trećeg vala i njegove novije pokušaje da implementira svoju ideologiju u sve područje javnog i privatnog života. Feminizam je okupirao medije, akademiju, politiku ali i zakonodavstvo. Cilj rada je pokazati da feminizam, niti izvorno, a niti sada aktualno nije puki aktivistički pokret, nego ideologija, i to takva koja pokazuje totalitaristička obilježja. Pogledom u povijest marksističke i neomarksističke filozofije će se dokazati da...
Fenomen islamskog terorizma u europskim državama
Fenomen islamskog terorizma u europskim državama
Štefica Ladović
Cilj ovog rada je skrenuti pozornost na problem islamskog terorizma u svijetu, s posebnim osvrtom na europske države (Njemačku, Francusku, Englesku i Španjolsku), koje provode terorističke skupine pozivajući se na islam kako bi opravdali svoja djela. Problem islamskog terorizma koji svakodnevno odnosi mnogo žrtava jest pitanje vjere terorista, odnosno je li njihova vjera utemeljena na stvarnom poznavanju islama ili ju koriste samo u obmanjivanju mase te kako bi postigli neke...
Filozofi pred licem smrti
Filozofi pred licem smrti
Nikolina Vrhovski
Cilj diplomskog rada traženje je utjehe ljudima koji se boje susreta sa smrću, odnosno susreta s licem smrti. Pod utjehom ovdje razumijevamo pokušaj razumnog ali uzvišenog suočavanja s najvećim neistraženim trenutkom ljudskog (ne)postojanja. Filozofija je od početaka bila tješiteljica ljudi i davala im okrjepu, stoga ovim radom želimo sljedeće: prikazati stavove, misli, osjećaje određenih filozofa iz povijesti filozofije prema fenomenu smrti. Nakon toga ćemo usporediti njihove...
Filozofija ekologije Arnea Naessa
Filozofija ekologije Arnea Naessa
Ivana Ćurković
U diplomskom radu se iznosi pregled i koncepcijska obilježja dubinsko-ekološkog sustava – „ekozofija T“ norveškog filozofa i ekološkog mislioca Arnea Naessa. Naess je idejni začetnik filozofije dubinske ekologije, a ta se filozofija pretvorila u pokret dubinske ekologije koji je danas jedan od najutjecajnijih ekoloških pokreta u svijetu. Svojom „ekozofijom T“ Naess nije utemeljio neki strogo određen sustav, već je predstavio osam temeljnih načela pokreta dubinske ekologije...
Filozofija i kritičko mišljenje
Filozofija i kritičko mišljenje
Sabina Krasnodenski
Jedan od aktualnijih pojmova današnjice i jedna od traženijih odlika na tržištu rada neupitno je kritičko mišljenje. Stoga je važno i cilj je ovoga rada utvrditi što je kritičko mišljenje, kako ga odrediti i koja su mu temeljna obilježja. No s obzirom na to da je riječ o sintagmi koja je na više razina neodvojiva od filozofije cilj je ovoga rada utvrditi u kojem su odnosu filozofija i kritičko mišljenje. U tom smislu, ovaj rad u prvom dijelu prikazuje povijest razvitka teorija...
Filozofija kao način života
Filozofija kao način života
Natalija Majpruz
Filozofiju se, u novom vijeku, počelo gledati kao na „pametovanje“ te međusobno raspravljanje o tome tko je više u pravu. Zaboravila se njezina prava primjena, a to je težnja prema istini i traganje za pravim znanjem te primjenjivanje istog. U daljnjem tekstu slijedi definiranje filozofije, povezanost iste sa znanošću i religijom, njezina primjena na život te njezina korist u raznim područjima čovjekova života, otkud zlo i patnja, što je za čovjeka ljubav, moć, sloboda, rad...
Filozofija odgoja Jean Jacquesa Rousseaua
Filozofija odgoja Jean Jacquesa Rousseaua
Lucija Ban
Tema koja se u ovom radu obrađuje je filozofija odgoja s naglaskom na filozofiju odgoja u nauku Jean Jacquesa Rousseau. Obrada teme kreće s općenitim uvodom u samu filozofiju odgoja, njezinu tematiku i problematiku. Definira se na temelju mišljenja filozofa što je to točno filozofija odgoja, koji je predmet njezina proučavanja i čime se ona bavi. Nakon toga bit će rečeno kako se ova grana filozofije razvijala kroz povijest te s kojim problemima se susrela i upravo će nas to dovest...
Filozofija vrednota Pavla Vuk-Pavlovića
Filozofija vrednota Pavla Vuk-Pavlovića
Katarina Tadić
Misao o vrednotama Pavla Vuk-Pavlovića prikazat će se kao temelj njegovog promišljanja o odgoju, spoznaji, stvaralaštvu, estetici i zajednici. Doživljaj kao trenutak u čovjekovoj spoznaji, prostor je u kojem čovjekova svijest spoznaje zbilju u kojoj se čovjek nalazi. Upravo u doživljaj, Vuk-Pavlović smješta ishodište filozofije vrednota jer vrednote time ulaze u naš svijet, u moje ''ja'' gdje počinje svjesnost i duševna upravljenost prema vrednoti. U pjesničkom i filozofskom...
Filozofska analiza značenja religije i morala za kulturu kod S. Zimermana
Filozofska analiza značenja religije i morala za kulturu kod S. Zimermana
Anera Grubišić
Filozofija kao univerzalna znanost koja proučava sveukupnu stvarnost ima, među ostalim, zadatak pružiti čovjeku svjetonazor na osnovu kojeg će upravljati svojim djelovanjem i ostvarivati životni smisao. S obzirom na to da često prevladava mišljenje kako je filozofija samo skupina različitih stavova koji nemaju svoje realno uporište u stvarnosti, u radu se želi prikazati objektivna utemeljenost istine, poglavito s obzirom na religiju i moral. Ako se pretpostavi kako je moralno...

Paginacija