Paginacija

Filozofska misao Jeana-Paula Sartrea
Filozofska misao Jeana-Paula Sartrea
Marjana Čaić
Ovaj rad se bavi filozofijom egzistencijalizma Jeana-Paula Sartrea. Njegova filozofija želi pokazati da je čovjek projekt koji je u stalnom nastajanju. To je formulirano u iskazu da egzistencija prethodi esenciji. Sartre želi pokazati da je čovjekov život u neprestanom razvoju, a gradimo ga slobodom koja je apsolutna. Čovjek je bačen u apsurdni svijet koji mu ne daje nikakve vrijednosti, i zato ih pojedinac sam mora stvarati. Sloboda omogućava stvaranje novih vrijednosti, ali i...
Filozofske implikacije u djelu Margaret Cavendish
Filozofske implikacije u djelu Margaret Cavendish
Morana Mijač
Svrha ovog rada jest sistematizacija i sažetak relevantnih tema u djelima jedne od najutjecajnijih filozofkinja 17. stoljeća, Margaret Cavendish. Osim njezine filozofije prirode, u ovom radu izložit ću i njezinu misao na temu političke i socijalne filozofije, gdje ću se ponajviše dotaknuti pitanja uloge države i oblika vlasti, te moralne filozofije i pitanja o Bogu. Filozofski opus Margaret Cavendish važan je iz nekoliko razloga. Najprije, njezina misao izlaže ranu i zanimljivu...
Filozofski aspekti u romanima F. M. Dostojevskog s naglaskom na "Zapise iz podzemlja" i "Braću Karamazove"
Filozofski aspekti u romanima F. M. Dostojevskog s naglaskom na "Zapise iz podzemlja" i "Braću Karamazove"
Irina Pokrovac
Tragični trenutci čovjekova života postali su naročito u periodu između dva svjetska rata i velikih stradanja izvorište kako filozofskih razmatranja tako i književnosti. Patnja igra ključnu ulogu za filozofiju egzistencije jer snažno ističe vrijednost njene osnovne teze - egzistencija prije esencije – zahvaćajući čovjeka mnogo prije no što je on u mogućnosti da o njoj reflektira. Djela Dostojevskog utoliko su vrijedan primjerak filozofskog razmatranja tragedije čovjekova...
Filozofski korijeni srednjovjekovne kršćanske mistike
Filozofski korijeni srednjovjekovne kršćanske mistike
Nives Ađulović
Cilj ovog istraživanja je prikazati filozofske korijene srednjovjekovne kršćanske mistike. Kao takve, okrenula sam se neoplatonizmu, odnosno jedan od glavnih nosioca misticizma je neoplatonizam, a neoplatonistička mistika prenijeta je u kršćansku tradiciju spisima Platona, Plotina, Dionizija Areopagite te Ivana Skota Eriugenea. U filozofiji, misticizam je doktrina koja drži da je sve što čovjek iskustveno doživljava samo element nadnaravnog, odnosno da je svaka opstojnost...
Filozofski problem potrage za ispravnim moralnim vjerovanjima
Filozofski problem potrage za ispravnim moralnim vjerovanjima
Valerija Marciuš
U ovom radu problematizira se potraga za ispravnim moralnim vjerovanjima pojedinaca i zajednice. Radi razrješenja problema prikazuju se istraživačke metode koje je predložio i argumentirao filozof Elvio Baccarini. Kao ispravna metoda istraživanja za pojedince prikazana je metoda reflektivnog ekvilibrija koja se sastoji od traženja koherencije između svih vjerovanja koja su važna u moralnom rasuđivanju. U slučaju moralnog rasuđivanja u zajednici kao ispravna metoda prikazan je...
Filozofski temelji psihoterapije kroz prizmu egzistencializma
Filozofski temelji psihoterapije kroz prizmu egzistencializma
Anamarija Ivanković
Psihoterapija i psihologija kako ju danas razumijemo postoji otkako i čovječanstvo, ali ne nužno u istom obliku. Ono što je perzistentno su pitanja o smislu života, svrsi i sreći nasuprot patnji, što bi u današnjem žargonu mogli nazvati egzistencijalnim pitanjima o samoispunjenju i postizanju mentalnog zdravlja. Ono čemu se pridaje manje pažnje su korijeni ovih dviju znanosti koji svoj fundament temelje na bogatoj filozofskoj tradiciji. Iz tog razloga se rad fokusira na pregled...
Filozofsko savjetovanje
Filozofsko savjetovanje
Kristina Kontak
Cilj ovog rada je prikazati korisnost filozofskog savjetovanja i ukazati na sve veću potrebu za takvom vrstom terapije u današnjem društvu. Filozofsko savjetovanje je jedna praktična filozofska disciplina koja nam može pomoći u pronalasku, propitivanju i postizanju životnih ciljeva. Riječ je o dosta mladoj disciplini nastaloj u Njemačkoj 1980-tih godina. Filozofsko savjetovanje provodi filozofski savjetnik ili filozof praktičar. Filozofski savjetnik je filozof koji nastoji pomoći...
Franklova logoterapija i Ivančićeva hagioterapija - neke sličnosti i razlike
Franklova logoterapija i Ivančićeva hagioterapija - neke sličnosti i razlike
Marina Ćavar
Pomalo revolucionarna otkrića unutar logoterapije, odnosno psihijatrije, te hagioterapije, kao antropološkog pravca duhovne dimenzije čovjeka, te hodanje „po rubu“ i granicama čovjekove psihe i duha, dovode nas do pitanja, koje su sličnosti i razlike u liječenju čovjekove duše i duha. Može li se jedno s drugim poistovjetiti? Gdje su granice? Koje dobro donose čovjeku i njegovoj izranjenosti? Koja su polazišta obaju znanstvenih grana?
Gadamerova filozofska hermeneutika i zapadno društvo
Gadamerova filozofska hermeneutika i zapadno društvo
Tina Rašić
Ovaj rad analizira filozofsku hermeneutiku Hansa-Georga Gadamera u kontekstu Zapadnog europskog društva. Gadamerova filozofska hermeneutika neće iznjedriti neki novi sustav spoznaje, ali ima svoju ulogu u proširivanju spoznaje. U radu se ponajviše pokušava objasniti funkcija filozofske hermeneutike u odnosu na ono što danas zovemo duhovnim i prirodnim znanostima. Želi se ukazati na to kako je europska kultura zapravo znanstvena kultura. Rad se bavi Gadamerovim promišljanjima o...
Gilles Lipovetsky: Homo ecranis i svijet masovne potrošnje u postmodernističko doba
Gilles Lipovetsky: Homo ecranis i svijet masovne potrošnje u postmodernističko doba
Ana Puljić
U radu se razlažu problemi hiperpotrošačkog društva i konzumerizma kao društvenog fenomena. Imamo novi potrošački mentalitet koji je promijenio vrijednosti i ciljeve čovjeka. Ljudi pomalo gube sliku stvarnosti i ne vide da padaju u ruke marketinških manipulatora koji im kroz ekran nude sreću, uspješan život. Sve se više mediji okreću prema mlađoj populaciji jer se oni nalaze u razdoblju života kada još nemaju dovoljno razvijeno kritičko mišljenje i postaju laka meta. Kroz...
Gnostički temelji New age-a
Gnostički temelji New age-a
Srećko Djaković
U ovom radu nastojat će se pokazati neka zajednička načela i problemi kojima se bave gnosticizam i New age. Osim što je gnostički mentalitet prisutan u religioznosti mnogih pojedinaca, na osobit način prisutan je i u temeljima newageovskog pokreta. Neki zajednički svjetonazori o Bogu, čovjeku i svijetu upućuju na to da New age predstavlja povratak gnosticizmu jer mu je nauk gnostički. Sve gnostičke sljedbe smatraju da spasenje dolazi kroz spoznaju (gnozu). Stoga ni New age, koji...
Halucinogene droge između magije, religije i psihopatologije
Halucinogene droge između magije, religije i psihopatologije
Mateo Šime Troskot
Upotreba velikog broja biljnih vrsta se veže za period od samog postanka ljudske rase, pa sve do današnjih dana. Ljudi su jednostavno koristili prirodne resurse u razne svrhe koje su ukorijenjene u svakodnevnim aktivnostima i sferama ljudskog djelovanja. Neke od njih su djelovale ljekovito, druge su upotrebljavane kao hrana i prirodna sirovina za izradu mnogih materijala, dok su neke utjecale na stanje svijesti. Biljke koje uzrokuju promjenu stanja svijesti spadaju u halucinogene biljne...

Paginacija