Paginacija

Mala filozofija
Mala filozofija
Ivana Mrazović
Današnji je odgojno-obrazovni sustav, sustav u kojem se ne promišlja. Do školovanja bez promišljanja došli smo aktivnim zanemarivanjem iskonskih vrijednosti i prestankom traženja odgovora na najvažnija pitanja. U središtu nije više čovjek kao čovjek, nego ono materijalno, prednost pred znanjem posjeduje informacija, a glavni motiv učenika nije znati, nego ostvariti što bolju ocjenu. Rješenje navedenog problema nalazi se u filozofiji. Filozofija kao put do obrazovanja u kojemu...
Manipulativna djelovanja novih religijskih pokreta i sekti
Manipulativna djelovanja novih religijskih pokreta i sekti
Mirjana Batović
Pojava religijskog pluralizma započeta šezdesetih godina prošlog stoljeća nije zaobišla ni hrvatsko društvo. Dolaskom demokracije dolazak velikog broja sekti i novih religijskih pokreta istočne i zapadne provenijencije nezaustavljivo raste. Uočeno je destruktivno i manipulativno djelovanje pojedinih sekti i pokreta koji suptilno, pod krinkom vjerskih, humanitarnih, mirotvornih i zdravstvenih programa ostvaruju veliku financijsku dobit i usporedno nanose štetu društvu, obiteljima i...
Marija, Majka Božja  u Objavi i tradiciji Crkve
Marija, Majka Božja u Objavi i tradiciji Crkve
Karla Bobanović
U ovome diplomskom radu predstavit će se Marija, Majka Božja u naučavanju i tradiciji Crkve. Prvi dio rada govori o privatnim i javnim objavama, a pritom se naglašava svrha privatnih objava, odnosno produbljivanje onoga što već postoji unutar onih javnih, a s ciljem dubljeg razumijevanja pojedinih stavki vjere te vraćanja naglaska na one stvari koje su se zametnule. Također, unutar ovoga dijela obrađuje se i vrednovanje kršćanske mistike te vrednovanje Gospinih ukazanja. U...
Međureligijski dijalog u Hrvatskoj od Drugog vatikanskog koncila do danas
Međureligijski dijalog u Hrvatskoj od Drugog vatikanskog koncila do danas
Jasminka Krapljanov
Nakon Drugog vatikanskog koncila i donošenja deklaracije Nostra aetate – deklaracije o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama, u Hrvatskoj dolazi do značajnijih pomaka na području međureligijskog dijaloga ali i na području dijaloga Katoličke crkve sa suvremenim svijetom. U prvom dijelu rada prikazano je teološko polazište za međureligijski dijalog i dijalog Crkve s društvom kako ga naučava Drugi vatikanski koncil i dokumenti učiteljstva Katoličke crkve. Poznajemo tri...
Milosrđe u Svetom Pismu
Milosrđe u Svetom Pismu
Petra Miketić
Svrha rada je promotriti kako se Božje milosrđe objavljuje u Starom i Novom zavjetu kroz pet odabranih svetopisamskih tekstova. Autorica najprije promatra njegov doslovni smisao, a zatim glavnu misao, odnosno poruku koju je pisac svetopisamskog teksta htio izreći. Da bi se upoznali s biblijskim pojmom milosrđa i njegovim sinonimima, rad se otvara s poglavljem o tekstu iz Knjige Izlaska (Izl 34,6-7), nastavlja sa Psalmom 51 i Knjigom o Joni te, naposljetku, završava prispodobama o...
Misaoni eksperiment u političkoj filozofiji: Hobbesovo prirodno stanje i Rawlsov izvorni položaj
Misaoni eksperiment u političkoj filozofiji: Hobbesovo prirodno stanje i Rawlsov izvorni položaj
Ivana Klarić
Cilj ovog rada je istražiti i komparirati početne pozicije i sadržaje društvenih ugovora dvojce velikana političke filozofije – Thomasa Hobbesa i Johna Rawlsa. Polazeći od sličnih uvjeta opisanih u svojim početnim pozicijama, prirodnog stanja (Hobbes) i izvornog položaja (Rawls), obojica nastoje doći do nečega što je zajednički interes svih ljudi. Oba autora polaze od individualističkih premisa i radikalne jednakosti sudionika prirodnog stanja/izvornog položaja, ali svojim...
Modalni realizam Davida Lewisa
Modalni realizam Davida Lewisa
Ivan Matijevac
Cilj ovog rada jest analizirati usustavljenu teoriju modalnog realizma autora Davida Lewisa te izložiti argumente na kojima autor gradi svoju teoriju, kao i prigovore alternativnim teorijama i odgovore na prigovore vlastitoj teoriji. Modalni je realizam teorija pomoću koje Lewis rješava niz problema koji proizlaze iz modalnih pojmova nužnosti i mogućnosti. Modalni realizam je teorija prema kojoj postoji beskonačni broj mogućih svjetova koji postoje usporedno s našim aktualnim ili ono...
Monoteističke religije o nasilju
Monoteističke religije o nasilju
Marta Tukerić
U posljednje vrijeme se sve više susrećemo s temom povezanosti nasilja i (monoteističkih) religija. Tijekom povijesti borilo se i ubijalo u Božje ime. Na Zapadu se ideja da je religija inherentno nasilna uzima zdravo za gotovo. Često se može čuti o okrutnosti i agresivnosti religije, a neki ljudi imaju i oštro gledište kao da je religija uzrok svih velikih ratova u povijesti. Postavlja se pitanje postoje li u monoteističkim religijama neki razlozi koji bi mogli objasniti postojanje...
Moonova crkva ujedinjenja
Moonova crkva ujedinjenja
Eleonora Štivin
Pokret zvan New Age, jedan je od glavnih obilježja postmoderne. Pokret je prožet orijentalnim duhom, misticizmom, ezoterijom i sličnim obilježjima. Jedan od kontroverznih novih religijskih pokreta je Moonova Crkva ujedinjenja, osnovana 1954. godine, koja danas djeluje pod nazivom Family Federation for World Peace and Unification. Djelovanje Crkve ujedinjenja je usko povezano sa svojom središnjom ličnošću, osobom Sun Myung Moona. Danas Moonova Crkva broji između jedan i dva milijuna...
Multikulturalnost i ustroj braka Komparativna analiza uređenje braka u svjetskim religijama
Multikulturalnost i ustroj braka Komparativna analiza uređenje braka u svjetskim religijama
Ana Murgić
Rad prikazuje položaj institucije braka kroz vodeće religije svijeta. Prvenstveno se ističu bitne karakteristike svake od pojedinačnih religija, a potom i njihov pogled na brak kao takav. Konkretno, postoje li i koji su preduvjeti sklapanja braka, zahtjeva li se zaseban obred, kakve uvjete je potrebno zadovoljiti i ostalo. Naravno, neophodno se dotiče i pitanja prekida bračne zajednice. Različito je shvaćanje razvoda/rastave kod monoteističkih religija u odnosu na politeističke....
Mutualizam kao najbolji oblik simbioze religije i znanosti
Mutualizam kao najbolji oblik simbioze religije i znanosti
Doria Plejić
U prvom dijelu rada iznesen je kratki prikaz povijesti interakcije religije i znanosti, nakon čega slijedi kritička usporedba nekih od najpoznatijih klasifikacija modela njihovog odnosa. Odnos religije i znanosti je kroz povijest definiran na razne načine, a svi se mogu sažeti u četiri glavna oblika: dijalog, sukob, neovisnost i integracija. Konkretnim se primjerima nastoji ukazati na nedostatke sukoba, neovisnosti i integracije te na mnogostruke koristi dijaloga kao najboljeg oblika...
Nadnaravna zbilja u istočnim i objavljenim religijama
Nadnaravna zbilja u istočnim i objavljenim religijama
Antonio Ivanović
U ovom radu želim prikazati presjek religijskih fenomena, mističnog iskustva, samo prosvjetljenja, iskustva svetoga, paranormalne pojave te općenito pojavu religioznosti u čovjeka od njegovih začetaka, pa sve do modernog doba. Na koji način se čovjek nekada i kako se danas suočava s religijskim, nadnaravnim, praznovjerjem te primjerima starije i modernije psihologije koja pokušava razjasniti kako čovjekov mozak reagira na nadnaravne događaje i da li se oni mogu u potpunosti na...

Paginacija