Pages

Izazovi suvremena odgoja i obrazovanja. Interkulturalni odgoj i obrazovanje
Izazovi suvremena odgoja i obrazovanja. Interkulturalni odgoj i obrazovanje
Magdalena Matković
Suvremeno multikulturalno društvo utjecalo je na potrebu za promjenom odgojno-obrazovnog sustava. Migracije i stvaranje pluralističkog društva potaknuli su pojavu interkulturalizma koji se je postepeno implementirao u odgoj i obrazovanje. Poticati dijalog, jednakost i učiniti društvo homogenim neke su od zadaća interkulturalizma. Kako bi se smanjile nejednakosti, diskriminacija i marginalizacija manjina, obrazovanje postaje opcija napretka suvremenog društva. Političke vlasti...
Izgradnja nadčovjeka : Metafizičko-aksiološke sastavnice Nietzsheova pojma nadčovjeka
Izgradnja nadčovjeka : Metafizičko-aksiološke sastavnice Nietzsheova pojma nadčovjeka
Tomislav Bunoza
Ovaj rad bavi se Nietzscheovim nadčovjekom, promatrajući ga kroz aksiološku prizmu. Umjesto radikalne naturalizacije Niezscheove misli, fokus će biti metafizički: promatrajući ga pod vidikom principa stvarnosti. Ostaje neriješeno pitanje koliko je Niezscheova filozofija u srži metafizička, no neupitno je da sadrži snažne elemente suvremene metafizike. Ova analiza pokušat će ujediniti njegov nauk, promatrajući ga kroz vidik nadčovjeka. Rad je podijeljen na nekoliko osnovnih...
Jehovini svjedoci i njihov odnos s kršćanstvom
Jehovini svjedoci i njihov odnos s kršćanstvom
Petar Ćavar
Živimo u svijetu, gdje pojedinac slobodno odlučuje u što će vjerovati i kojoj će religiji pripadati. Međutim, kada pojedinci ili grupe javno tvrde da su oni pravi Božji radnici na zemlji, (što je slučaj i sa sljedbom Jehovinih svjedoka), smatramo kako je važno odgovoriti na takav izazov. Oni imaju slobodu tako nešto tvrditi, a mi kršćani odgovoriti im. Zato će ovaj rad nastojati odgovoriti na „napade“ spomenute sljedbe, suprotstavljajući se njihovom naučavanju, a ne...
Kant o vječnome miru
Kant o vječnome miru
Jelena Havidić
Cilj ovog diplomskog rada bio je prikazati Kantovu misao, objavljenu u njegovom proslavljenom pravno-političkom spisu Prema vječnom miru. Kantova misao o vječnome miru potaknula je brojne rasprave i kritike, među kojima su mnoga pogrešna i proturječna izvornoj Kantovoj misli. Rad je koncipiran u više cjelina. U prvom dijelu rada opisana je povijesna situacija i utjecaji u kojima je Kant živio i djelovao. Što je Kantov vječni mir i kako do njega, prikazano je u ostalim ...
Karlo Grimm
Karlo Grimm
Lucija Krstanović
Hrvatski isusovac Karlo Grimm (1898.- 1952.) bio je istaknuti mislilac i urednik časopisa »Život«. Svojim radom i trudom, sudjelovao je u filozofiji i teologiji svoga vremena, što potvrđuju i njegovi brojni informativni članci. Bio je treći urednik časopisa »Život«, koji je 1919. u Sarajevu pokrenuo o. Miroslav Vanino. Godinu dana kasnije nastavlja izlaziti u Zagrebu. Ovim radom, želi se iznijeti opis Grimmova spisateljskog rada, njegov život i misli koje prevladavaju u...
Kierkegaardova dijalektika egzistencije
Kierkegaardova dijalektika egzistencije
Filip Turković
Kierkegaard u svojoj dijalektici egzistencije postulira tri životna stadija: etički, estetski i religijski. Svaki od njih predstavlja način na koji pojedinac ostvaruje svoju egzistenciju. Svaki stadij također ima sebi svojstven temelj. U estetskom je stadiju to trajna potraga za neposrednim užitkom, u etičkom je to zauzimanje za etičke norme, a u religioznom stadiju je to vjera koja nadilazi kategorije etike. U estetskom je stadiju pojedinac posve okupiran ispunjavanjem neposrednih...
Kierkegaardova egzistencijalno- religiozna antropologija
Kierkegaardova egzistencijalno- religiozna antropologija
Nike Marinković
Ovaj diplomski rad poslužit će kako bi se objasnili osnovni elementi filozofske misli Sörena Kierkegaarda. Danski je mislioc posvetio svoj život traganju za odgovorima. Najprije o vlastitoj egzistenciji a potom i egzistenciji drugih. U tu svrhu koristio je egzistencijalni pristup kako bi objasnio čovjekovu egzistenciju te je također promatrao i stadije njegove egzistencije. Razlikujući estetski, etički i religiozni stadij, daje detaljan opis svakog te svoj sud zašto estetski smatra...
Kritika ukusa u filozofiji Immanuela Kanta
Kritika ukusa u filozofiji Immanuela Kanta
Marko Galetić
U ovome radu nastojat ću ukazati na temeljne stavove i namjere estetskog pothvata Immanuela Kanta (1724-1804) kroz prikaz njegove Kritike moći suđenja (1790). Kanta valja smjestiti u povijest estetike i objasniti problematike uvedene Kantovim estetskim tezama. Kritika moći suđenja nastala je iz kontinuiteta ekspliciranja nove filozofske pozicije, te predstavlja krunu čitave strukture Kantovog filozofiranja - estetiku. Kant pokušava razgraničiti ono estetsko od sličnih kvaliteta i...
Krive slike Boga
Krive slike Boga
Marta Patarčić
Rad ne sadrži sažetak.
Krivnja, zlo, zločin i kazna u etici
Krivnja, zlo, zločin i kazna u etici
Tašana Banjanin
Ovaj rad se bavi pitanjem zločina te samog procesa na koji način dođe do zlog čina kroz oči etike. Etika proučava ljudsko djelovanje što nam ukazuje na to da je ona praktička. S druge strane, etika nam sugerira kakvo bi naše djelovanje trebalo biti. Kant je smatrao da je osnovna zadaća etike pronaći odgovor na pitanje što trebam činiti. Životinje djeluju prirodnom nužnošću, nagonski. Čovjekovo djelovanje nije nagonsko, ono je vođeno našim umom. Je li do zločina dođe...
Kršćanska duhovnost u psihoterapiji
Kršćanska duhovnost u psihoterapiji
Marina Vrbanac
Čovjek je cjelina i u liječenju bolesti trebalo bi gledati na čovjeka kao cjelinu jer osim čovjekove tjelesne, psihičke i socijalne dimenzije treba obratiti pozornost i na njegovu duhovnu dimenziju. Važnost duhovnosti prepoznata je najviše u liječenju psihičkih bolesti, posebno depresije, raznih ovisnosti i kod pacijenata koji boluju od neizlječivih bolesti kao što je multipla skleroza. Duhovnost uvelike može pomoći nalaženju smisla u patnji i bolesti i tako može jačati...
Kršćanski poziv na svetost kroz svakodnevno življenje
Kršćanski poziv na svetost kroz svakodnevno življenje
Marija Hranilović
Vrhunac Božjeg stvarateljskog djela je čovjek. Crkva nas uči da je Bog čovjeka stavio u stanje svetosti i izvorne pravednosti. Milost izvorne svetosti gubi se grijehom naših praroditelja. Međutim, Bog daje nadu čovječanstvu te Crkva kroz svoju bogatu povijest otkriva Božji plan spasenja. Kršćanski vjernici svakodnevno sudjeluju u slavljima sakramenata svjesni da upravo preko sakramenata Crkve, kojoj ih je Isus Krist ostavio, ulaze u zajedništvo s Bogom i s drugim ljudima. Čovjek...

Pages