Paginacija

Aristotelova filozofija matematike
Aristotelova filozofija matematike
Mihaela Škarić
Glavna tema diplomskog rada je Aristotelovo shvaćanje matematičkih predmeta i postulata u okviru njegove filozofije. Kroz povijesni presjek razvoja filozofije matematike želi se pokazati kako je i danas vidljiv napredak te discipline. Platonovo i Aristotelovo shvaćanje matematike se u početku ne razlikuje, ali do razilaženja u mišljenju dolazi kod spoznaje matematičkih predmeta. Platon zagovara intuitivan, osjetilni uvida matematičkih predmeta, držeći ih zbiljskim i odvojenim od...
Autotranscedencijom do smisla
Autotranscedencijom do smisla
Paula Brcković
Cilj ovog diplomskog rada bio je dobiti osnovni uvid u poimanje ljudske osobe, koji je njegov položaj i uloga u svijetu koji ga okružuje. Prikazati čovjeka kao biće koje je po svojim vlastitostima iznad svih drugih živih bića, koji je kao takav neponovljiv, jedinstven, nedjeljiv. Jednako tako, cilj je bio prikazati čovjekovu duhovnost kao temeljni element njegove egzistencije, njegove duhovne dimenzije koje čovjeka čine cjelovitim. Prikazati ga kao dinamično biće koje je u...
Biblijska dramska trilogije Rajmunda Kuparea - PREBIVAO JE MEĐU NAMA
Biblijska dramska trilogije Rajmunda Kuparea - PREBIVAO JE MEĐU NAMA
Josipa Stepan
Svrha ovog diplomskoga rada jest predstaviti djelo Rajmunda Kuparea Prebivao je među nama, njegovu dramsku trilogiju novozavjetne tematike, koja uključuje tri naslova: Porođenje, Muku Kristovu i Uskrsnuće. Rad je usredotočen na sadržaj i oblik drama, posebno u pogledu sličnosti i razlika s crkvenim prikazanjima, a ističu se i nebiblijski elementi u njihovu sadržaju, to jest dijelovi drame koji su dio kršćanske tradicije, ali ne i Staroga ili Novoga zavjeta. Kupareo koristi...
Bioetika u hrvatskoj katoličkoj periodici. Tematski prikaz
Bioetika u hrvatskoj katoličkoj periodici. Tematski prikaz
Katarina Baričević
Glavni cilj pisanja ovoga rada bio je prikazati područje bioetike, njezin nastanak i razvoj u Hrvatskoj, te približavanje i aktualizaciju tema kojima se ona bavi. U pisanju rada, uz stručnu literaturu, koristili su se i brojni članci koji su izlazili u hrvatskoj katoličkoj periodici od 1986. godine pa sve do danas. Zbog opsega rada nije iznesena detaljna analiza svih članaka ali su članci proučeni i svrstani u tri glavne skupine. Još jedan razlog vezan uz izbor teme ovoga rada bio...
Bioetičke teme u raspravama Valentina Pozaića
Bioetičke teme u raspravama Valentina Pozaića
Ana Brekalo
Valentin Pozaić, pomoćni zagrebački biskup u miru, zauzima važno mjesto među hrvatskim bioetičarima. Svoje je znanstveno djelovanje posvetio bioetici, te je slijedom toga 1986. godine osnovao Centar za bioetiku kojega je sve ove godine vodio i obogaćivao njegovu djelatnost. Osnivanjem Centra za bioetiku pružio je teološki i filozofski doprinos bioetičkoj misli u Hrvatskoj. Rad želi istražiti pristup i vrednovanje ljudskoga života u bioetičkim temama Valentina Pozaića. Pozaić...
Bioetički vidici transplantacije organa
Bioetički vidici transplantacije organa
Pavao Švec
Ovaj se rad bavi bioetičkim vidicima transplantacije organa koji, osim praktične medicine, uključuju i mnoge druge znanosti poput morala, etike i teologije. Pojam transplantacija organa pokriva širok raspon značenja u medicinskoj znanosti i etici. Povijesno se na transplantaciju gledalo kao na jedan način za poboljšanje i produljenje života, a rafiniranjem znanja i tehnika dobila je novu dimenziju i značaj. Različite kulture prihvaćaju transplantaciju na različite načine u...
Božje milosrđe prema enciklici Dives in misericordia
Božje milosrđe prema enciklici Dives in misericordia
Željko Sesvečan
Rad ne sadrži sažetak.
Brak i obitelj u monoteističkim religijama
Brak i obitelj u monoteističkim religijama
Noëlle Maksan
Otkako je čovjeka, toliko dugo i postoji njegova težnja za pripadanje drugom biću. Pripadati nekome znači potpuno predati svoje srce u ruke druge osobe s punim povjerenjem. Kako bi se jedan takav odnos ostvario, nužno mora biti obavijen velom ljubavi jer bez ljubavi je sve uzalud. Upravo iz ljubavi i nastaje težnja za suživotom, težnja za obitelji, težnja za brakom. Upravo je brak kruna jednog čistog odnosa između dvoje ljudi koji su spremni na žrtvu gdje prestajem biti ono...
Brak i obitelj u moralno-etičkoj perspektivi
Brak i obitelj u moralno-etičkoj perspektivi
Ivan Ljevar
U ovom radu autor se bavi temom braka i obitelji u okviru moralno-etičke perspektive. U temelju kršćanskog poimanja braka i obitelji nalazi se Bog. Da bi se jasnije ukazalo na njihovu međusobnu povezanost, potrebno je, prema autoru, na jedan jasan način ukazati na njihovu biblijsku, sakramentalnu, duhovnu i eklezijalnu povezanost. Od početka stvaranja muškarac i žena pozvani su da žive u zajednici svoje ljubavi. Zajednica bračne ljubavi dobila je svoju novu dimenziju i uzdignuta je...
Bračna zajednica. Od institucije društva do neobvezujuće prijateljske veze
Bračna zajednica. Od institucije društva do neobvezujuće prijateljske veze
Mihaela Mamić
Rad ukratko opisuje kronološki razvoj bračne zajednice od njenog nastanka kada je smatrana neophodnom i temeljnom stanicom društva pa sve do suvremena doba kada je se nastoji suštinski izmijeniti ili, čak, dokinuti. Upravo iz tog razloga, temeljni cilj rada je ukazati na istinsku narav bračne zajednice. Budući da je nužno povezana, u radu su često prisutna osvrtanja na crkveni nauk te na današnju usmjerenost Crkve prema njoj. S time u skladu, korištena je literatura koja...
Cjeloviti humanizam Jacquesa Maritaina
Cjeloviti humanizam Jacquesa Maritaina
Kristina Samardžić
Ovaj rad bavi se filozofskom mišlju neotomističkog filozofa Jacquesa Maritaina izraženoj u djelu Cjeloviti humanizam. Njegova filozofija želi pokazati kako je svaki čovjek, bio on kršćanin ili nekršćanin, pozvan živjeti cjeloviti humanizam koji nije antropocentričan, nego teocentričan jer jedino u odnosu s Bogom je čovjeku zagarantirano ostvarenje njegove ljudskosti. U ovom djelu, on donosi zaključke koji pridonose izgradnji novog civilizacijskog društva koji mogu biti...
David Chalmers: Teški problem svijesti
David Chalmers: Teški problem svijesti
Leon Petrač
U ovome radu razmotrit ćemo teški problem svijesti kod Davida Chalmersa kroz njegovu raspravu s Danielom C. Dennettom. s obzirom na kvalitativno svjesno iskustvo. Prvotno iznijeti ćemo teorijska stajališta Davida Chalmersa s obzirom na fenomen uma i svijesti kao i kritike koje upućuje fizikalističko-funkcionalističkim teorijama uma i svijesti. Nadalje, izložit ćemo stajalište Daniela Dennetta te njegove kritike upućene Chalmersovim teorijskim temeljima. Imajući na umu dva...

Paginacija