Paginacija

Toma Akvinski o svrhovitosti
Toma Akvinski o svrhovitosti
Ivan Cikoja
Pitanje o svrsi vlastitoga života i postoji li svrha uopće čovjek si postavlja od pamtivijeka. Možemo reći da je pitanje o svrsi jedno od egzistencijalno najvažnijih pitanja s kojima se čovjek suočava. Na tom tragu autora ovog rada na pitanje o svrsi i svrhovitosti svega što jest nalazi u nauku Tome Akvinskog, jednog od velikana filozofske misli. No, da bi izložili Akvinčevo poimanje svrhovitosti bilo je nužno iznijeti nekoliko preliminarnih napomena o teleologiji i njezinim...
Tradicija braka u religijama
Tradicija braka u religijama
Ivana Rizman
Naslov rada je Tradicija braka u religijama, ali ovaj rad se ne bazira samo na različitim pogledima na brak, njegov većinski dio govori o povijesti braka, a kasnije se okreće ukratko i o rastavi istog u religijama. Preko prvih nama znanih zajednica, grupnih brakova i većinske poligamije, do antike i prvih pravno uređenih zajednica, kroz srednji vijek u Europi i pokušaja nametanja monogamije od strane svećenstva, do današnjice u kojoj brak postaje neka vrsta mode u koju mladi često...
Transfenomenološki pristup filozofiji osobe u misli Karola Woytłe
Transfenomenološki pristup filozofiji osobe u misli Karola Woytłe
Hrvoje Vargić
U radu se istražuje transfenomenološki pristup filozofiji osobe na temelju rada Karola Wojtyłe. Istražuje se Wojtyłina biografska pozadina te odnos tomizma i fenomenologije u njegovoj filozofiji. Nakon toga se ispituje transfenomenološka metoda kako ju je razvio Wojtyła. Započinje se predstavljanjem iskustva i subjektivnosti kao polazišta za filozofiranje te fenomenološke metode kao adekvatne za opis iskustvenih datosti kako nam se pokazuju u svijesti. Ova metoda nas dovodi do...
U Ivanovu Evanđelju Duh Sveti
U Ivanovu Evanđelju Duh Sveti
Branko Pokrajčić
Rad ne sadrži sažetak.
Uloga empatije u Kantovoj etičkoj misli
Uloga empatije u Kantovoj etičkoj misli
Andreja Coban
U ovome radu naglasak je na ulozi empatije u Kantovoj etičkoj misli. Da bismo shvatili ulogu empatije potrebno je prikazati Kantov antropološki nauk i njegovu moralnu filozofiju u kojoj možemo implicitno iščitati Kantov stav prema emocijama, s obzirom da njegov opus ne sadrži eksplicitnu i jedinstvenu teoriju o emocijama. Emocije su od velike važnosti, jer su one sastavni dio čovjekove kompleksne naravi. Kantov je antropološki nauk pragmatičan i fokusiran na ono što čovjek čini...
Utjecaj Nietzscheove filozofije na misao C. G. Junga
Utjecaj Nietzscheove filozofije na misao C. G. Junga
Dajana Kukolj
Ovaj rad analizira odnos filozofije Friedricha Nietzschea i misli C. G. Junga. Rad je podijeljen na tri dijela. Prvi dio obuhvaća temeljne ideje Nietzscheove filozofije, a one su: kritika društva i nadmoći racionalističke paradigme, isticanje samoostvarenja i aktivnog pristupa životu, patnja kao mogućnost rasta osobnosti, razlikovanje između dionizijskog i apolonskog kao principa bivanja, psihologijski uvidi o nagonima i volji, kritika religije kao takve i pojedinih religijskih...
Vjera i osobe s teškoćama u razvoju
Vjera i osobe s teškoćama u razvoju
Marina Benčić
Kroz komunikaciju u društvu često možemo susresti osobe s teškoćama u razvoju. One bi trebale zauzimati posebno mjesto unutar bilo koje zajednice kako bi im se prvenstveno priznalo dostojanstvo njihove osobe i zatim uključilo u aktivnosti zajednice. Kada se govori o uključivanju takvih osoba u zajednicu želim naglasiti važnost vjerske zajednice, odnosno Crkve, jer će se ovaj rad baviti odnosom kršćanskog aspekta života i osoba s teškoćama u razvoju. Zbog toga smatram da je...
Zašto ljudi vjeruju? Povjesno psihološki pristup
Zašto ljudi vjeruju? Povjesno psihološki pristup
Lana Vukašinović
Čovjek je oduvijek religiozno biće, i prema tome čini se kako je religijsko vjerovanje prilično prirodno. Vjerovanje u Boga ili bogove dolazi iz istih mentalnih procesa iz kojih nam dolaze i sva druga, svakidašnja uvjerenja. Koncept Boga ili bogova često se jako dobro uklapa u to kako čovjekov um pokušava objasniti stvarnost. No ipak nisu sve religije i njihovi bogovi jednaki. Razna istraživanja pokazuju kako način na koji djeluju vjernici monoteističkih religija, puno bolje...
Čovjek kao biće duše i tijela
Čovjek kao biće duše i tijela
Iva Juričev-Mikulin
U ovom se radu nastoji što detaljnije objasniti čovjeka kroz njegove vlastitosti (razum, društvenost, emocije, osobnost, apstrakciju, religioznost, kulturu) koje ga određuju i karakteriziraju. Čovjek je punina života, jedinstveno biće koje je vrhunac stvaranja, predmet istraživanja raznih znanosti (sociologije, filozofije, medicine, povijesti, psihologije, antropologije, biologije i drugih). Najvažnija karakteristika i čovjekova posebnost prvenstveno je njegova duhovno-tjelesna...
Čovjek u misli Sv. Augustina
Čovjek u misli Sv. Augustina
Kata Jozović
U ovom se radu Augustinova antropologija nastojala prikazati kao teološki određena, a unutar konteksta povijesnog razvoja filozofske antropologije, počevši od stare Grčke pa sve do filozofije 21. stoljeća. S ciljem prikaza temeljnih filozofskih pojmova kojima Augustin opisuje složenost ljudske egzistencije, a to su Bog, duša, spoznaja, slobodna volja, vremenitost i razumijevanje zla, otvara se put razumijevanju određenja čovjeka u Augustinovoj misli. Okosnica rada pregled je...
Čovjek u misli kineske filozofije
Čovjek u misli kineske filozofije
Valentina Hržan
Rad prikazuje neke od temeljnih ideja povezanih sa starijom kineskom filozofijom. Cilj rada je vidjeti što bi bio čovjek, promatran iz filozofske perspektive, za mislioce stare Kine. U traženju odgovora, slijede se djela nekih kineskih mislilaca i studije koje su pisane o njima. U prvom dijelu prikazuju se filozofski pravci koji su bili zastupljeni u Kini, dok drugi, opsežniji dio, prolazi kroz ideje koje su se razvile, a povezane su s čovjekom. Taj drugi dio podijeljen je na dva veća...

Paginacija