Paginacija

Hannah Arendt o zlu
Hannah Arendt o zlu
Ivona Kezić
U ovom se radu tematizira i proučava problem zla kod H. Arendt i njegov odnos prema slobodi i odgovornosti. Uz njenu podjelu zla na radikalno i banalno zlo, nadodat će se i latentno zlo uz namjeru objašnjenja povezanosti tih triju vrsta zla te njihovog boljeg razumijevanja. Radikalno zlo kod H. Arendt vezano je za totalitaristički sustav i načine kojima manipulira pojedincem, čiji se osjećaj suvišnosti snažno odražava u njegovoj pripadnosti određenoj masi. Banalno zlo, s druge...
Hans Küng - međureligijski dijalog kao jezik "Svjetskog Ethosa"
Hans Küng - međureligijski dijalog kao jezik "Svjetskog Ethosa"
Marija Margetić
Pitanja „svjetskog ethosa“ i posebne uloge međureligijskog dijaloga u ostvarenju Küngove težnje složena su i gotovo nesaglediva u nekom praktičnom, odnosno provedbenom smislu. Kompleksnost ove problematike zadire u mnoga najdublja religijska pitanja, posebno u ona koje možemo nazvati intimnim prostorom svih religija svijeta. Iz tih je razloga projekt „svjetskog ethosa“ na jedan način kontroverzan i hrabar, a istovremeno tako očito usmjeren na dijalog kao formu, i u konačnici...
Heideggerova kritika Nietszchea
Heideggerova kritika Nietszchea
Martina Mladar
U svrhu zadaće destrukcije zapadne ontologije, njemački filozof Martin Heidegger vraća se na izvorno grčko razumijevanje bitka te promišlja sudbu bitka, odnosno, kako je pitanje o bitku kao bitku, a potom i pitanje o smislu bitka palo u zaborav. Heideggerovo mišljenje kreće se u razlikovanju biće s jedne strane i bitka s druge strane što nazivamo ontologijskom diferencijom. U okviru ovakvog mišljenja Heidegger razvija fundamentalnu ontologiju te daje određenje filozofije i...
Homoseksualnost kao ideologija
Homoseksualnost kao ideologija
Magdalena Pongrac
Homoseksualnost kao emocionalna i seksualna privlačnost prema osobama istog spola u našem društvu izaziva brojne reakcije. Dok jedni smatraju da je homoseksualno ponašanje nemoralno i „neprirodno“, drugi promiču životni stil koji uključuje taj fenomen, a koji je suvremeno društvo podijelio na one „za“ i one „protiv“. Između dviju podijeljenih strana često dolazi napetosti, netrpeljivosti, pa i nasilja, a govor koji o homoseksualnosti susrećemo u svakodnevnom životu...
Ideja tradicije u odabranim djelima Juliusa Evole
Ideja tradicije u odabranim djelima Juliusa Evole
Ivan Carević
Cilj rada je analiza razlike između tradicionalne i moderne civilizacije, kroz prikaz temeljnih ideja koje su uvjetovale njihov razvoj. Metoda koju primjenjujmo je ista ona koju je primjenjivao i sam Evola, a on ju naziva „tradicionalna metoda“. To je metoda koja nije određena samo predmetom svoga istraživanja, nego i stajalištem s kojeg mu se pristupa, a koje se može nazvati tradicionalnim. Namjera je prikazati kritiku moderne epohe iz perspektive Tradicije, a istodobno i dati...
Izabrana pitanja isusovačkih filozofa 20. stoljeća u časopisu Život - Obnovljeni Život
Izabrana pitanja isusovačkih filozofa 20. stoljeća u časopisu Život - Obnovljeni Život
Anamarija Rajter
Dvadeseto stoljeće smatra se razdobljem suvremene filozofije. To je razdoblje obilježeno brojnim filozofskim pravcima, od kojih su najvažniji i najznačajniji: marksizam, filozofija egzistencije, pozitivizam, analitička filozofija, pragmatizam, fenomenologija, hermeneutika, personalizam. Filozofi suvremene filozofije nisu zanemarili glavne filozofske discipline koje su se razvile mnogo ranije: ontologija, logika, antropologija, kozmologija, filozofija o Bogu. Ovim radom cilj mi je...
Izazovi bračne komunikacije
Izazovi bračne komunikacije
Jurica Sorić
Ovaj rad bavi se bračnom komunikacijom. O važnosti komunikacije supružnika govore istraživanja spomenuta u prvom poglavlju rada. Ona ističu vezu partnerske komunikacije s uspješnim ili narušenim bračnim životom. Nadalje, autor u radu analizira uzroke (ne)uspješne komunikacije. Polaznom točkom smatra obitelj koja kroz vrijeme odrastanja i odgajanja djeteta vrši najveći utjecaj na oblikovanje interakcije i emocionalne inteligencije. Osvrćući se na autore koji se bave...
Izazovi suvremena odgoja i obrazovanja. Interkulturalni odgoj i obrazovanje
Izazovi suvremena odgoja i obrazovanja. Interkulturalni odgoj i obrazovanje
Magdalena Matković
Suvremeno multikulturalno društvo utjecalo je na potrebu za promjenom odgojno-obrazovnog sustava. Migracije i stvaranje pluralističkog društva potaknuli su pojavu interkulturalizma koji se je postepeno implementirao u odgoj i obrazovanje. Poticati dijalog, jednakost i učiniti društvo homogenim neke su od zadaća interkulturalizma. Kako bi se smanjile nejednakosti, diskriminacija i marginalizacija manjina, obrazovanje postaje opcija napretka suvremenog društva. Političke vlasti...
Izgradnja nadčovjeka : Metafizičko-aksiološke sastavnice Nietzsheova pojma nadčovjeka
Izgradnja nadčovjeka : Metafizičko-aksiološke sastavnice Nietzsheova pojma nadčovjeka
Tomislav Bunoza
Ovaj rad bavi se Nietzscheovim nadčovjekom, promatrajući ga kroz aksiološku prizmu. Umjesto radikalne naturalizacije Niezscheove misli, fokus će biti metafizički: promatrajući ga pod vidikom principa stvarnosti. Ostaje neriješeno pitanje koliko je Niezscheova filozofija u srži metafizička, no neupitno je da sadrži snažne elemente suvremene metafizike. Ova analiza pokušat će ujediniti njegov nauk, promatrajući ga kroz vidik nadčovjeka. Rad je podijeljen na nekoliko osnovnih...
Jehovini svjedoci i njihov odnos s kršćanstvom
Jehovini svjedoci i njihov odnos s kršćanstvom
Petar Ćavar
Živimo u svijetu, gdje pojedinac slobodno odlučuje u što će vjerovati i kojoj će religiji pripadati. Međutim, kada pojedinci ili grupe javno tvrde da su oni pravi Božji radnici na zemlji, (što je slučaj i sa sljedbom Jehovinih svjedoka), smatramo kako je važno odgovoriti na takav izazov. Oni imaju slobodu tako nešto tvrditi, a mi kršćani odgovoriti im. Zato će ovaj rad nastojati odgovoriti na „napade“ spomenute sljedbe, suprotstavljajući se njihovom naučavanju, a ne...
Kant o vječnome miru
Kant o vječnome miru
Jelena Havidić
Cilj ovog diplomskog rada bio je prikazati Kantovu misao, objavljenu u njegovom proslavljenom pravno-političkom spisu Prema vječnom miru. Kantova misao o vječnome miru potaknula je brojne rasprave i kritike, među kojima su mnoga pogrešna i proturječna izvornoj Kantovoj misli. Rad je koncipiran u više cjelina. U prvom dijelu rada opisana je povijesna situacija i utjecaji u kojima je Kant živio i djelovao. Što je Kantov vječni mir i kako do njega, prikazano je u ostalim ...
Karlo Grimm
Karlo Grimm
Lucija Krstanović
Hrvatski isusovac Karlo Grimm (1898.- 1952.) bio je istaknuti mislilac i urednik časopisa »Život«. Svojim radom i trudom, sudjelovao je u filozofiji i teologiji svoga vremena, što potvrđuju i njegovi brojni informativni članci. Bio je treći urednik časopisa »Život«, koji je 1919. u Sarajevu pokrenuo o. Miroslav Vanino. Godinu dana kasnije nastavlja izlaziti u Zagrebu. Ovim radom, želi se iznijeti opis Grimmova spisateljskog rada, njegov život i misli koje prevladavaju u...

Paginacija