Paginacija

Osoba i obrana njezina dostojanstva od početaka do Ivana Pavla II.
Osoba i obrana njezina dostojanstva od početaka do Ivana Pavla II.
Katarina Buljan
Tijekom povijesti razvoja ljudskoga duha postojali su tako stalno novi pokušaji i nova nastojanja da bi se odgovorilo na pitanje čovjeka. To jasno ukazuje na činjenicu da se to pitanje ne može nikada i nikako definitivno apsolvirati. Zato svako vrijeme, svaka situacija, svaka kultura, svaki čovjek mora tražiti i naći svoj vlastiti odgovor. Danas se možda čini nepotrebnim pitati se o tome što je to ljudsko dostojanstvo i koja je njegova bit. Čovjek se u današnje vrijeme tako lako...
Ostavština crkve
Ostavština crkve
Zvjezdana Šikman
U ovom radu bavit ćemo se doprinosom katoličke Crkve zapadnoj civilizaciji, koja onda podrazumijeva i doprinos cjelokupnoj svjetskoj kulturnoj baštini. Period kojim ćemo se ovdje uglavnom baviti jest srednji vijek, osim u slučajevima doprinosa u znanosti i umjetnosti, u kojima smo smatrali nužnim proširiti vremensku perspektivu. Kroz sedam poglavlja promotrit ćemo razne aspekte u kojima je Crkva dala doprinos, pa ćemo tako, osim znanosti i umjetnosti koje smo spomenuli,...
Otajstvo Crkve u spisima sv. Ignacija Antiohijskog i sv. Ivana Apostola
Otajstvo Crkve u spisima sv. Ignacija Antiohijskog i sv. Ivana Apostola
Ana Marija Pilić
U ovom radu osvrnut ću se na život i djelo sv. Ignacija Antiohijskog i sv. Ivana Apostola, te na povijesno razdoblje u kojem su živjeli. Izložit ću najvažnije ekleziološke teme u njihovim spisima i na kraju ih usporediti. Ignacije Antiohijski živio je u vrijeme dok su još bili živi jedni od apostola ili su imali kontakt s njima. Njegova pisma koja je uputio Crkvama onog vremena još nam uvijek mogu biti poticaj na razmišljanje o našem življenju vjere, a njegovo mučeništvo...
Otajstvo Kristove patnje
Otajstvo Kristove patnje
Marijana Maljković
U radu, autor na temelju recentne znanstvene literature, stručnih znanstvenih članaka i osobne analize te literature nastoji prikazati otajstvo Kristove patnje. Analizirajući Kristovu patnju, autor promišlja o samom smislu otajstva kao i ljudskoj patnji. Naglasak u radu stavljen je na Kristovu patnju, stoga pratimo put Isusa Krista od njegove osude do uskrsnuća. Kako bismo bolje razumjeli Kristovu patnju, analiziramo segmente ljudske patnje te kako se ona manifestira te što znači za...
Patnja i bol u misli C.S.Lewisa
Patnja i bol u misli C.S.Lewisa
Dorotea Kosalec
Životno nam iskustvo svjedoči da je čovjekov život definiran patnjom i boli. U boli se čovjek rađa i s njom umire. Zbog toga možemo reći da je ona dokaz i pretpostavka čovjekova života. Kao sastavni dio ljudske egzistencije, patnja je egzistencijalno pitanje u ljudskom životu. U posljednje vrijeme, napose uslijed pandemije i potresa koji su nas pogodili, problem patnje sve se više spominje. Čitav je naš život isprepleten patnjama kojima ne vidimo kraja, a još im teže...
Piagetova teorija kognitivnog razvoja
Piagetova teorija kognitivnog razvoja
Antonela Čorak
S jedne strane imamo najpoznatijeg filozofa, prethodnika njemačkog idealizma, Immanuela Kanta, a s druge strane Jeana Piageta, jednog od najznačajnijih istraživača kognitivnog razvoja djece i utemeljitelja genetičke epistemologije. Pitanje koje se postavlja je kako ta dva velika imena možemo povezati i da li uopće možemo? Kako povezati filozofa i genetičkog epistemologa? Kant je smatrao da je kritika preduvjet uspostave prave filozofije, te je svojom Kritikom čistog uma htio...
Pitanje i problematika utjelovljenog uma
Pitanje i problematika utjelovljenog uma
Eleonora-Magdalena Vrdoljak
Cilj ovog diplomskog rada je propitati odnos uma i tijela te istražiti na koji su način povezani i istkani jedno u drugo, kakav je njihov međusobni utjecaj te koje je njihovo značenje. Biti u tijelu i imati bit u tijelu, element je ljudskosti i dualnosti koja nas obilježava. Tijelo je odraz i znak naših misli. U tom je kontekstu intencija rada bila prikazivanje i razumijevanje pojmova uma i tijela kroz fenomenologiju i somatiku. Dio je rada posvećen analizi geste i pokreta koje su...
Platon o duši
Platon o duši
Karmen Perešin
U radu je prikazano Platonovo poimanje duše i njezinih glavnih odrednica posredstvom tumačenja njegovih najpoznatijih djela. Dijalozi »Država«, »Fedon«, »Menon«, »Gorgija« i »Fedar« odraz su Platonovih filozofskih misli o kretanju, vidu, okretu, utjelovljenju i besmrtnosti duše. Povezanošću duše i πόλις-a otkriva se njezin trodiobni sustav, a srodnošću duše i bitka očituje se sličnost duše i vječnih ideja. Svojim boravkom u svijetu tih ideja, duša stječe znanje...
Platon o odgoju
Platon o odgoju
Dorotea Vuković
U prvom dijelu svog diplomskog rada na temu Platon o odgoju govorit ću općenito o definiciji odgoja, ali i o filozofskoj disciplini koja se bavi istom temom, odgojem. Platon je bio daleko ispred vremena u kojem je živio, ali i djelovao. Možemo ga nazvati reformatorom koji je donio sasvim novi koncept paideie od one tradicionalne koja se godinama bazirala samo na učenju određenih disciplina kao što su gimnastika i muzika. Platon je smatrao kako bi se za odgoj i obrazovanje mladeži...
Pluralistička teologija religija
Pluralistička teologija religija
Julija Prpić
Krajem dvadesetog stoljeća Crkva se je ponovno našla pred izazovom odnosa sa suvremenim svijetom u čijem je središtu odnos kršćanstva spram ostalih velikih svjetskih religija. Suvremena teologija religija stoga, prema mišljenju mnogih teologa (Hick, Knitter, Panikkar, Samartha, Cantwell Smith i dr.), mora ukazati na neodrživost apsolutnih afirmacija bilo koje religije ili istaknute religijske figure. Teologija je ušla u doba evolucije koje ima iznjedriti novu paradigmu;...
Pojam »vječnog Ti« u filozofskoj misli Martina Bubera
Pojam »vječnog Ti« u filozofskoj misli Martina Bubera
Petra Horvatić
Martin Buber jedan je od protagonista suvremene dijaloške filozofije (filozofije relacije). Međutim, u proučavanju njegove dijaloške misli često se zanemaruje činjenica da je njegova dijaloška filozofija ujedno i filozofija religije s posebnim naglaskom na religiozno (svakodnevno, življeno) iskustvo. Analizirajući temeljne postavke Buberove filozofije, mogućnost ostvarivanja Ja-Ti i Ja-Ono odnosa, koja su prema autoru ujedno i dva jedina moguća načina na koja čovjek doživljava...
Pojam žene u djelu Drugi spol Simone De Beavoir
Pojam žene u djelu Drugi spol Simone De Beavoir
Lana Petrač
Dani diplomski rad pod nazivom Pojam žene u djelu Drugi spol Simone de Beauvoir bavit će interpretacijom pojma žene u istoimenom djelu. Djelo Drugi spol sadrži Uvod, koji je svojevrstan klasik za sebe, a završava Zaključkom. Svaki je svezak organiziran u dijelove: četiri u prvom svesku i tri u drugom svesku. Unutar navedenih dijelova Beauvoir koristi razne teorije ljudskog psihološkog razvoja: povijesni materijalizam, antropološku teoriju, egzistencijalizam, fenomenologiju i...

Paginacija