Pages

Autotranscedencijom do smisla
Autotranscedencijom do smisla
Paula Brcković
Cilj ovog diplomskog rada bio je dobiti osnovni uvid u poimanje ljudske osobe, koji je njegov položaj i uloga u svijetu koji ga okružuje. Prikazati čovjeka kao biće koje je po svojim vlastitostima iznad svih drugih živih bića, koji je kao takav neponovljiv, jedinstven, nedjeljiv. Jednako tako, cilj je bio prikazati čovjekovu duhovnost kao temeljni element njegove egzistencije, njegove duhovne dimenzije koje čovjeka čine cjelovitim. Prikazati ga kao dinamično biće koje je u...
Bioetika u hrvatskoj katoličkoj periodici. Tematski prikaz
Bioetika u hrvatskoj katoličkoj periodici. Tematski prikaz
Katarina Baričević
Glavni cilj pisanja ovoga rada bio je prikazati područje bioetike, njezin nastanak i razvoj u Hrvatskoj, te približavanje i aktualizaciju tema kojima se ona bavi. U pisanju rada, uz stručnu literaturu, koristili su se i brojni članci koji su izlazili u hrvatskoj katoličkoj periodici od 1986. godine pa sve do danas. Zbog opsega rada nije iznesena detaljna analiza svih članaka ali su članci proučeni i svrstani u tri glavne skupine. Još jedan razlog vezan uz izbor teme ovoga rada bio...
Bioetičke teme u raspravama Valentina Pozaića
Bioetičke teme u raspravama Valentina Pozaića
Ana Brekalo
Valentin Pozaić, pomoćni zagrebački biskup u miru, zauzima važno mjesto među hrvatskim bioetičarima. Svoje je znanstveno djelovanje posvetio bioetici, te je slijedom toga 1986. godine osnovao Centar za bioetiku kojega je sve ove godine vodio i obogaćivao njegovu djelatnost. Osnivanjem Centra za bioetiku pružio je teološki i filozofski doprinos bioetičkoj misli u Hrvatskoj. Rad želi istražiti pristup i vrednovanje ljudskoga života u bioetičkim temama Valentina Pozaića. Pozaić...
Bioetički vidici transplantacije organa
Bioetički vidici transplantacije organa
Pavao Švec
Ovaj se rad bavi bioetičkim vidicima transplantacije organa koji, osim praktične medicine, uključuju i mnoge druge znanosti poput morala, etike i teologije. Pojam transplantacija organa pokriva širok raspon značenja u medicinskoj znanosti i etici. Povijesno se na transplantaciju gledalo kao na jedan način za poboljšanje i produljenje života, a rafiniranjem znanja i tehnika dobila je novu dimenziju i značaj. Različite kulture prihvaćaju transplantaciju na različite načine u...
Božje milosrđe prema enciklici Dives in misericordia
Božje milosrđe prema enciklici Dives in misericordia
Željko Sesvečan
Rad ne sadrži sažetak.
Brak i obitelj u monoteističkim religijama
Brak i obitelj u monoteističkim religijama
Noëlle Maksan
Otkako je čovjeka, toliko dugo i postoji njegova težnja za pripadanje drugom biću. Pripadati nekome znači potpuno predati svoje srce u ruke druge osobe s punim povjerenjem. Kako bi se jedan takav odnos ostvario, nužno mora biti obavijen velom ljubavi jer bez ljubavi je sve uzalud. Upravo iz ljubavi i nastaje težnja za suživotom, težnja za obitelji, težnja za brakom. Upravo je brak kruna jednog čistog odnosa između dvoje ljudi koji su spremni na žrtvu gdje prestajem biti ono...
Brak i obitelj u moralno-etičkoj perspektivi
Brak i obitelj u moralno-etičkoj perspektivi
Ivan Ljevar
U ovom radu autor se bavi temom braka i obitelji u okviru moralno-etičke perspektive. U temelju kršćanskog poimanja braka i obitelji nalazi se Bog. Da bi se jasnije ukazalo na njihovu međusobnu povezanost, potrebno je, prema autoru, na jedan jasan način ukazati na njihovu biblijsku, sakramentalnu, duhovnu i eklezijalnu povezanost. Od početka stvaranja muškarac i žena pozvani su da žive u zajednici svoje ljubavi. Zajednica bračne ljubavi dobila je svoju novu dimenziju i uzdignuta je...
Bračna zajednica. Od institucije društva do neobvezujuće prijateljske veze
Bračna zajednica. Od institucije društva do neobvezujuće prijateljske veze
Mihaela Mamić
Rad ukratko opisuje kronološki razvoj bračne zajednice od njenog nastanka kada je smatrana neophodnom i temeljnom stanicom društva pa sve do suvremena doba kada je se nastoji suštinski izmijeniti ili, čak, dokinuti. Upravo iz tog razloga, temeljni cilj rada je ukazati na istinsku narav bračne zajednice. Budući da je nužno povezana, u radu su često prisutna osvrtanja na crkveni nauk te na današnju usmjerenost Crkve prema njoj. S time u skladu, korištena je literatura koja...
Cjeloviti humanizam Jacquesa Maritaina
Cjeloviti humanizam Jacquesa Maritaina
Kristina Samardžić
Ovaj rad bavi se filozofskom mišlju neotomističkog filozofa Jacquesa Maritaina izraženoj u djelu Cjeloviti humanizam. Njegova filozofija želi pokazati kako je svaki čovjek, bio on kršćanin ili nekršćanin, pozvan živjeti cjeloviti humanizam koji nije antropocentričan, nego teocentričan jer jedino u odnosu s Bogom je čovjeku zagarantirano ostvarenje njegove ljudskosti. U ovom djelu, on donosi zaključke koji pridonose izgradnji novog civilizacijskog društva koji mogu biti...
Descartesov dualizam i kritika Gilberta Rylea
Descartesov dualizam i kritika Gilberta Rylea
Matea Gudelj
Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je prikazati Descartesov nauk kroz pojmove „res cogitans“ i „res extensa“, a potom i kritiku koju je uputio Gilbert Ryle na Descartesov dualizam. Ovi pojmovi su obilježili njegov dualistički način gledanja na svijet i čovjeka. Rene je bio dualistički mislilac koji je smatrao da postoje dvije supstancije. To je protežna stvar (res extensa) i misleća stvar (res cogitans). Prema njemu, protežna stvar je tijelo; a misleća stvar je duh, to...
Dogme novog ateizma
Dogme novog ateizma
Andrea Tomurad
Pojava novog ateizma kao određenog stajališta i privatnog svjetonazora ne predstavlja nužno problematiku za religije i religijsko učenje. Međutim, velika i ubrzana popularnost koju su novoateistički autori stekli u proteklom desetljeću na temelju stavova navodno utemeljenih na znanosti i razumu, naviješta mogućnost velike promjene u društvu, pa i u cijeloj zapadnoj civilizaciji. Stajalište novih ateista o cjelokupnoj slici svijeta koja je objašnjiva znanošću i u kojoj više...
Doprinos Nikole Vitova Gučetića hrvatskoj renesansnoj filozofiji
Doprinos Nikole Vitova Gučetića hrvatskoj renesansnoj filozofiji
Tihana Ferdelja
Cilj je ovog rada prikazati doprinos Nikole Vitova Gučetića hrvatskoj renesansnoj filozofiji. Prije svega želim dokazati da o Gučetiću možemo govoriti kao o hrvatskom filozofu, iako je sva djela napisao na talijanskom ili latinskom jeziku te mi je cilj pokušati na primjeru samog filozofa prikazati tip renesansnog čovjeka. Gučetićev je doprinos u reafirmaciji aristotelizma i platonizma, no uz tipičnu renesansnu značajku – sinkretizam. S obzirom na to da je u renesansnoj epohi...

Pages