Paginacija

Kierkegaardova dijalektika egzistencije
Kierkegaardova dijalektika egzistencije
Filip Turković
Kierkegaard u svojoj dijalektici egzistencije postulira tri životna stadija: etički, estetski i religijski. Svaki od njih predstavlja način na koji pojedinac ostvaruje svoju egzistenciju. Svaki stadij također ima sebi svojstven temelj. U estetskom je stadiju to trajna potraga za neposrednim užitkom, u etičkom je to zauzimanje za etičke norme, a u religioznom stadiju je to vjera koja nadilazi kategorije etike. U estetskom je stadiju pojedinac posve okupiran ispunjavanjem neposrednih...
Kierkegaardova egzistencijalno- religiozna antropologija
Kierkegaardova egzistencijalno- religiozna antropologija
Nike Marinković
Ovaj diplomski rad poslužit će kako bi se objasnili osnovni elementi filozofske misli Sörena Kierkegaarda. Danski je mislioc posvetio svoj život traganju za odgovorima. Najprije o vlastitoj egzistenciji a potom i egzistenciji drugih. U tu svrhu koristio je egzistencijalni pristup kako bi objasnio čovjekovu egzistenciju te je također promatrao i stadije njegove egzistencije. Razlikujući estetski, etički i religiozni stadij, daje detaljan opis svakog te svoj sud zašto estetski smatra...
Kritika ukusa u filozofiji Immanuela Kanta
Kritika ukusa u filozofiji Immanuela Kanta
Marko Galetić
U ovome radu nastojat ću ukazati na temeljne stavove i namjere estetskog pothvata Immanuela Kanta (1724-1804) kroz prikaz njegove Kritike moći suđenja (1790). Kanta valja smjestiti u povijest estetike i objasniti problematike uvedene Kantovim estetskim tezama. Kritika moći suđenja nastala je iz kontinuiteta ekspliciranja nove filozofske pozicije, te predstavlja krunu čitave strukture Kantovog filozofiranja - estetiku. Kant pokušava razgraničiti ono estetsko od sličnih kvaliteta i...
Krive slike Boga
Krive slike Boga
Marta Patarčić
Rad ne sadrži sažetak.
Krivnja, zlo, zločin i kazna u etici
Krivnja, zlo, zločin i kazna u etici
Tašana Banjanin
Ovaj rad se bavi pitanjem zločina te samog procesa na koji način dođe do zlog čina kroz oči etike. Etika proučava ljudsko djelovanje što nam ukazuje na to da je ona praktička. S druge strane, etika nam sugerira kakvo bi naše djelovanje trebalo biti. Kant je smatrao da je osnovna zadaća etike pronaći odgovor na pitanje što trebam činiti. Životinje djeluju prirodnom nužnošću, nagonski. Čovjekovo djelovanje nije nagonsko, ono je vođeno našim umom. Je li do zločina dođe...
Kršćanska duhovnost u psihoterapiji
Kršćanska duhovnost u psihoterapiji
Marina Vrbanac
Čovjek je cjelina i u liječenju bolesti trebalo bi gledati na čovjeka kao cjelinu jer osim čovjekove tjelesne, psihičke i socijalne dimenzije treba obratiti pozornost i na njegovu duhovnu dimenziju. Važnost duhovnosti prepoznata je najviše u liječenju psihičkih bolesti, posebno depresije, raznih ovisnosti i kod pacijenata koji boluju od neizlječivih bolesti kao što je multipla skleroza. Duhovnost uvelike može pomoći nalaženju smisla u patnji i bolesti i tako može jačati...
Kršćanske vrednote braka i obitelji u Hrvatskoj
Kršćanske vrednote braka i obitelji u Hrvatskoj
Magdalena Škalec
Dvije fundamentalne institucije društva, brak i obitelj, danas su pred velikim izazovima suvremenog svijeta. Brak koji je u vjerničkoj perspektivi ne samo ugovor već i sakrament, sadrži temeljne teološke postavke vlastite važnosti i dostojanstva. Vrednote braka i obitelji moraju se promatrati kroz suvremenu teologiju koja vodi računa o društvenoj i kulturnoj preobrazbi koja je zahvatila i vjerski život kao takav. Provedbom istraživačkog projekta Europsko istraživanje vrednota...
Kršćanski poziv na svetost kroz svakodnevno življenje
Kršćanski poziv na svetost kroz svakodnevno življenje
Marija Hranilović
Vrhunac Božjeg stvarateljskog djela je čovjek. Crkva nas uči da je Bog čovjeka stavio u stanje svetosti i izvorne pravednosti. Milost izvorne svetosti gubi se grijehom naših praroditelja. Međutim, Bog daje nadu čovječanstvu te Crkva kroz svoju bogatu povijest otkriva Božji plan spasenja. Kršćanski vjernici svakodnevno sudjeluju u slavljima sakramenata svjesni da upravo preko sakramenata Crkve, kojoj ih je Isus Krist ostavio, ulaze u zajedništvo s Bogom i s drugim ljudima. Čovjek...
Liberalno razumijevanje slobode
Liberalno razumijevanje slobode
Iva Lozić
U ovome radu na početku prezentirana je filozofska analiza čovjeka te sam čovjek kao psihološko i društveno biće. Detaljno je opisana ljudska narav kao osnovno počelo djelovanja ljudskog bića koje predstavlja onaj početni unutarnji ustroj. Kada je riječ o slobodi djelovanja ona ovisi o slobodi volje tj. o odsutnosti unutarnjih i vanjskih razloga zbog kojih bi osoba mogla biti spriječena u izvršavanju ili propuštanju akta za koji se odlučila. U daljnjem tekstu odgovoreno je na...
Logoterapijski pristup strahu
Logoterapijski pristup strahu
Marta Golubić
U ovome radu koji nosi naslov „Logoterapijski pristup strahu“ nastojat ću analizirati opća obilježja straha te njegov razvojni put. Također ću govoriti o važnosti psihologije, koja nam daje važna obilježja i smjernice straha. Psihologija nam daje prikaz pojedinih psiholoških pristupa poput biološkog, tjelesnog, kognitivnog, motivacijskog i bihevioralnog. Rad će se dotaknuti Freudove psihoanalize straha. Najveći naglasak stavljen je na Viktora E. Frankla i njegovu logoterapiju...
Machijavellijev i Hobbesov politički realizam u teoriji međunarodnih odnosa
Machijavellijev i Hobbesov politički realizam u teoriji međunarodnih odnosa
Kristina Štimac
Cilj diplomskog rada je istražiti i analizirati glavne odrednice političkog realizma Machiavellija i Hobbesa, te međunarodne odnose koji se vežu uz problem političkog realizma koji većina današnjih teoretičara i zastupnika ovog teorijskog pogleda, shvaćaju kao teoriju koja je zasnovana na pretpostavci da je svjetska politika zapravo nepromjenjiva borba među državama od kojih svaka gleda samo svoje interese. Za Hobbesa i Machiavellija može se reći da su oboje izražavali...

Paginacija